^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Collection: 56/133/0 Akta miasta Kańczugi » Series:: 1 Akta z okresu do roku 1939 » File/unit:: 5

Akta dotyczące poprawy stanu sanitarnego miasta i pożyczki z Funduszu Pracy na zatrudnienie bezrobotnych przy pracach związanych z kanalizacją miasta

Archiwum Państwowe w Przemyślu
dokumentacja aktowa 5
- brak danych -
1934-1939

1934 - 1939
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - 4
luzy - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -