^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Roczne sprawozdanie rachunkowe za rok 1939/40

Archiwum Państwowe w Przemyślu
dokumentacja aktowa 17
- brak danych -
1940

1940 - 1940
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - 11
poszyt - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -