^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Roczne sprawozdanie rachunkowe za rok 1941/42

Archiwum Państwowe w Przemyślu
dokumentacja aktowa 19
- brak danych -
1942

1942 - 1942
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - 13
poszyt - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -