^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Roczne sprawozdanie rachunkowe z przeprowadzonego okresu budżetowego 1942/43. Zamknięcia rachunkowe przedsiębiorstw miejskich oraz Fundacji Ubogich za rok 1942/43

Archiwum Państwowe w Przemyślu
dokumentacja aktowa 21
- brak danych -
1942-1943

1942 - 1943
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - 14
poszyt - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -