^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rejestr mieszkańców Gminy Kańczuga

Archiwum Państwowe w Przemyślu
dokumentacja aktowa 24
- brak danych -
1931-1944

1931 - 1944
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - 17
księga - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -