Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Kańczugi

Archiwum Państwowe w Przemyślu
- brak danych - 1874-1944
- brak danych - 1874 - 1944
1946 - 1948
- brak danych - nie
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - Zespół zmikrofilmowany - nr mkrf. 56/1987–56/2011
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
56/133/0/1/1 Akta dotyczące zezwoleń na odbywanie targów i jarmarków w Kańczudze 1874-1905 13
56/133/0/1/3 Zaproszenia z porządkiem zebrań Rady Gminnej w Kańczudze 1914-1924 98
56/133/0/1/2 Materiały dotyczące historii miasta i ustalenia wyglądu herbu oraz dziejów akt miejskich 1917-1938 28
56/133/0/1/12 Akta dotyczące Publicznej Szkoły Powszechnej im. Króla Jana Sobieskiego 1919-1934 11
56/133/0/1/13 Podania i prośby obywateli 1922-1923 11
56/133/0/1/6 Akta dotyczące projektów oświetlenia miasta prądem elektrycznym oraz umowa na dostarczenie prądu przez Fabrykę Karoserii w Kańczudze 1922-1933 12
56/133/0/1/14 Status fundacyjnego "Domu Ubogich" wraz z regulaminem 1926-1939 10
56/133/0/1/7 Preliminarze i zamknięcia rachunków Miejskiego funduszu Szkolnego na lata 1930-1933 1930-1931 16
56/133/0/1/11 Protokół czyności Rady Szkolnej Miejscowej w Kańczudze za rok 1929-1931 1931 13
56/133/0/2/24 Rejestr mieszkańców Gminy Kańczuga 1931-1944 195
56/133/0/2/23 Rejestr mieszkańców Gminy Kańczuga T. I 1931-1944 161
56/133/0/1/4 Mowa inauguracyjna Burmistrza dr A. Sawickiego na I Posiedzenie Rady Miejskiej po reorganizacji władz samorządu miejskiego 1934 12
56/133/0/1/5 Akta dotyczące poprawy stanu sanitarnego miasta i pożyczki z Funduszu Pracy na zatrudnienie bezrobotnych przy pracach związanych z kanalizacją miasta 1934-1939 37
56/133/0/1/15 Spis uczestników na uroczystość wbijania gwoździ do sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej 1938 13
56/133/0/1/8 Roczne sprawozdanie rachunkowe za rok 1937/38 1938 42
1 2

Amount of archival material

24

24

0

0.15

0.15

0.00

Amount of non-archival material

1

0.01

- brak danych -