Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Nisku

Archiwum Państwowe w Przemyślu
- brak danych - 1945-1950
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - nie
administracja specjalna - zarząd mieniem, straty wojenne, przesiedlenia - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
56/14/0/1/1 [Miesięczne opisowe sprawozdania z działalności] 1945 0
56/14/0/1/2 Wykazy statystyczne przesiedleńców zarejestrowanych i odtransportowanych na miejsce osiedlenia, plan przesiedlenia ludności i wykonanie 1945 0
56/14/0/2.1/3 Akta dotyczące organizacji Oddziału (protokoły w sprawie przekazania agend, likwidacji referatu etapowego, przekazanie spraw osadnictwa rolnego reaptriantów Starostwu Powiatowemu) 1945-1950 0
56/14/0/2.1/4 Protokoły i sprawozdania z inspekcji, zalecenia pokontrolne oraz kontrole wewnętrzne 1945-1950 0
56/14/0/2.1/5 Korespondencja dot. spraw poufnych i tajnych (sprawozdania z inspekcji, z działalności Powiatowej Rady OSP, instrukcja o zabezpieczeniu tajemnicy państwowej wykaz placówek PUR wg stanu na dzień 1 IV 1950) 1947-1950 0
56/14/0/2.1/6 Akta różne dotyczące działalności (sprawozdania opisowe gospodarcze, ogólny spis inwentarza, preliminarze budżetowe oraz wyciągi z ksiąg sum niebudżetowych) 1946-1950 0
56/14/0/2.2/7 Sprawozdania statystyczne z akcji osadnictwa i przesiedleń (zestawienie z ruchu repatriantów i przesiedleńców, wydanych zaświadczeń na przejazd koleją, zestawienia orzeczeń odszkodowawczych i zastępczych dokumentów osobistych) 1947-1949 0
56/14/0/2.2/8 Sprawozdania statystyczne z akcji osadnictwa i przesiedleń (sprawozdania z wykonania planu przesiedleń na ziemie odzyskane, zestawienia w zakresie rozprowadzenia kredytu na zakup inwentarza żywego, kredytu dotacyjnego) 1947-1949 0
56/14/0/2.3/9 Sprawozdania statystyczne z akcji osadnictwa i przesiedleń (zestawienia z ruchu repatriantów i przesiedleńców, wykonanie planu przesiedlenia ludności, zestawienia repatriantów przybyłych na teren działalności) 1945-1946 0
56/14/0/2.4/10 Sprawozdania w zakresie osadnictwa (opisowe i cyfrowe) oraz akcji OSP 1945-1948 0
56/14/0/2.4/11 Sprawozdanie z akcji przesiedleńczej oraz zestawienie udzielonej pomocy repatriantom, przesiedleńcom i osadnikom, plan akcji osadniczej 1945-1946 0
56/14/0/2.4/12 Akta dotyczące osiedlenia nieruchomości poniemieckich 1946-1947 0
56/14/0/2.4/13 Wykazy nieruchomości poniemieckich i pożydowskich, znajdujących się na terenie miasta Niska i powiatu niżańskiego 1946-1948 0
56/14/0/2.5/14 Miesięczne wykazy fachowców w przemyśle i rzemiośle zarejestrowanych do przesiedlenia i przesiedlonych, sprawozdania opisowe z działalności 1945-1946 0
56/14/0/2.6/15 Miesięczne sprawozdania z działalności 1945-1946 0
1 2 3 4

Amount of archival material

26

17

0

0.14

0.10

0.00

Amount of non-archival material

24

0.30

- brak danych -