Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowy Urząd Rozjemczy do Spraw Majątkowych Posiadaczy Gospodarstw Wiejskich w Przeworsku

Archiwum Państwowe w Przemyślu
- brak danych - 1932-1939
- brak danych - 1932 - 1939
- brak danych - tak
administracja specjalna - gospodarka przestrzenna, rolnictwo i leśnictwo polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
- brak danych - akta spraw kredytowych dłużników: (akta poszczególnych spraw) 1932-1939, sygn. 1-56;
akta prezydialne: zarządzenia jednostek nadrzędnych, sprawy organizacyjne, sprawozdania z działalności i z lustracji, sprawy osobowe pracowników 1932-1938, sygn. 57-61;
sprawy finansowe: budżety i sprawozdania kasowe, sygn. 62-64;
- brak danych -

Amount of archival material

64

64

0

1.95

1.95

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -