^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Liber natorum, copulatorum et mortuorum ex pagis Gwizdów, Hucisko, Kłapówka ab anno 1784 ad annum 1822, tom II

Archiwum Państwowe w Przemyślu
dokumentacja aktowa 5
[Ksiąga urodzeń, małżeństw i zgonów wsi Gwizdów, Hucisko, Kłapówka od roku 1784 do roku 1822, tom II]
1784-1822

1784 - 1822
łaciński
- brak danych -
- brak danych - 103
księga druk rękopis
dobry
405 - brak danych -
355x240x45 mm Tak
całkowicie P-576
Dodatkowa strona 30a; MIKROFILM NR P-576; obecna nazwa miejscowości to Pogwizdów.
Number of scans per page
1 2 3 4
...
12 13 14 15 16
...
25 26 27 28

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -