^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Liber natorum, copulatorum et mortuorum ex pagis Gwizdów, Hucisko, Kłapówka ab anno 1823 ad annum 1850, tom III

Archiwum Państwowe w Przemyślu
dokumentacja aktowa 6
[Ksiąga urodzeń, małżeństw i zgonów wsi Gwizdów, Hucisko, Kłapówka od roku 1822 do roku 1850, tom III]
1823-1850, 1858

1823 - 1850
1858 - 1858
polski
łaciński
niemiecki
- brak danych -
- brak danych - 104
księga druk rękopis
dobry
314 - brak danych -
400x260x45 mm Tak
całkowicie P-577
MIKROFILM NR P-577; obecna nazwa miejscowości to Pogwizdów; z roku 1858 pochodzi wpis i pieczęć lakowa C.K. Starostwa w Rzeszowie.
Number of scans per page
1 2 3 4
...
9 10 11 12 13
...
19 20 21 22

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -