Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Brzozowie

Archiwum Państwowe w Przemyślu
- brak danych - 1945-1950
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - nie
administracja specjalna - zarząd mieniem, straty wojenne, przesiedlenia - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
spis roboczy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
56/4/0/1/1 Miesięczne preliminarze budżetowe 1945 0
56/4/0/2.1/2 Akta w sprawie organizacji urzędu oraz sprawozdania opisowe z działalności Oddziału 1945-1946 0
56/4/0/2.1/3 Protokoły i sprawozdania z inspekcji Powiatowego Oddziału oraz kontrole wewnętrzne 1946-1950 0
56/4/0/2.1/4 Sprawozdania opisowe z wykonania planu oszczędnościowego 1949 0
56/4/0/2.2/5 Sprawozdania statystyczne związane z akcją osadnictwa i przesiedleń (zestawienia statystyczne z ruchu repatriacyjnego). Wykonanie planu przesiedlenia ludności na Ziemie Odzyskane, sprawozdania z akcji werbunkowej 1947-1949 0
56/4/0/2.3/6 Preliminarze budżetowe oraz miesięczne projekty wydatków 1945-1950 0
56/4/0/2.4/7 Sprawozdania statystyczne (wykazy repatriantów przybyłych na teren Powiatowego Oddziału w Brzozowie ogółem, ze wschodu i zachodu, miesięczne wykazy ruchu repatriantów i przesiedleńców) 1945-1946 0
56/4/0/2.5/8 Sprawozdania opisowe z działalności w zakresie osadnictwa i przesiedleń (miesięczne i roczne) 1945-1948 0
56/4/0/2.5/9 Sprawozdania miesięczne opisowe w zakresie osadnictwa spółdzielczo-parcelacyjnego 1946-1948 0
56/4/0/2.6/10 Sprawozdania opisowe z akcji przesiedleńczej i osadnictwa spółdzielczo-parcelacyjnego (miesieczne i roczne) 1949 0
56/4/0/2.7/11 Protokoły posiedzeń z przeprowadzonych kontroli oraz zebrań w gminnych komitetach 1946-1949 0
56/4/0/-/12 Książka meldunkowa (rejestracyjna) repatriantów z kartą ewakuacyjną i dzikich przybyłych na teren powiatu brzozowskiego od nr 1/45 do nr 1346/45 1 VI 1945-17 XI 1945 1 VI 1945-17 XI 1945 0
56/4/0/-/13 Książka meldunkowa (rejestracyjna) repatriantów z kartą ewakuacyjną i dzikich przybyłych na teren powiatu brzozowskiego od nr 1347/45 do nr 1640 17 XI 1945-22 XII 1945 0
56/4/0/-/14 Księga repatriantów przybyłych na teren powiatu Brzozów od nr 2639 do nr 4258 2 I 1946-31 XII 1948 0
56/4/0/-/15 Spis imienny repatriantów tzw. dzikich i z kartą ewakuacyjną przybyłych z U.S.R.R. na teren powiatu Brzozów 1945-1946 0
1 2 3 4

Amount of archival material

49

11

0

0.42

0.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -