Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Gorlicach

Archiwum Państwowe w Przemyślu
- brak danych - 1945-1950
- brak danych - 1945 - 1950
1945 - 1949
- brak danych - nie
administracja specjalna - zarząd mieniem, straty wojenne, przesiedlenia - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
56/6/0/1/1 Akta dotyczące organizacji (sprawy obsady personalnej, finansowe i lokalowe, sprawozdanie z odprawy kierowników punktów etapowych i inspektoratów osadnictwa, protokół przekazania Powiatowemu Urzędowi Ziemskiemu nieruchomości pozostawionych przez Łemków) 1945 0
56/6/0/1/2 Opisowe i cyfrowe sprawozdania miesięczne z działalności Rejonowego Inspektoratu Osadnictwa i Punktu Etapowego 1945 0
56/6/0/1/3 Sprawozdania z udziału w pracach Komisji Przesiedleńczej, odbioru i zabezpieczenia nieruchomości i ruchmości po wyjeżdżających na wschód oraz wyjazdów służbowych inspektora 1945 0
56/6/0/2.1/4 Akta dot. organizacji Oddziału (protokół przejęcia Rejonowego Inspektoratu Osadnictwa przez Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, protokoły przyjmowania agend, budynków) 1945-1950 0
56/6/0/2.1/5 Akta dot. kontroli zewnętrznych i wewnętrznych (protokoły i sprawozdania z inspekcji Powiatowego Oddziału, zarządzenia poinspekcyjne oraz ich wykonanie, kontrole wewnętrzne) 1945-1950 0
56/6/0/2.1/6 Sprawozdania opisowe z działalności Powiatowego Oddziału (pomoc dla repatriantów i osadników, statystyka przesiedleńców i osiedleńców, charakterystyka działalności Oddziału) 1945-1950 0
56/6/0/2.2/7 Sprawozdania statystyczne (wykazy i zestawienia statystyczne dot. akcji przesiedleńczo-osiedleńczej, transportu, założonych spółdzielni parcelacyjno-osiedleńczych oraz wydanych zastępczych dokumentów) 1949-1950 0
56/6/0/2.3/8 Miesięczne sprawozdania z wypłaconych zapomóg doraźnych repatriantów 1946-1947 0
56/6/0/2.4/9 Sprawozdania statystyczne (wykazy i zestawienia statystyczne dotyczące akcji przesiedleńczo-osiedleńczej, transportu oraz wydanych zastępczych dokumentów) 1945-1946 0
56/6/0/2.5/10 Sprawozdania opisowe w zakresie przesiedleń i osadnictwa 1945-1948 0
56/6/0/2.5/11 Miesięczne opisowe sprawozdania z akcji osadniczej spółdzielczo-parcelacyjnej 1946-1948 0
56/6/0/2.6/12 Sprawozdania statystyczne z działaności Referatu (zestawienia statystyczne zarejestrowanych według zawodów) 1945-1945 0
56/6/0/2.7/13 Sprawozdania opisowe i statystyczne z działalności (wykazy statystyczne wysłanych transportów z pow. gorlickiego w czasie akcji "W", charakterystyka działalności Punktu Etapowego, akta likwidacyjne) 1947-1949 0
56/6/0/2.8/14 Sprawozdania opisowe z działalności w zakresie przesiedleń i osadnictwa (między innymi wyniki akcji przesiedleńczej za rok 1949) 1949-1950 0
56/6/0/2.9/15 Akta dotyczące działalności Powiatowej Rady Społecznej OSP (protokoły z posiedzeń, sprawozdania z zebrań komitetów gminnych z przeprowadzonych kontroli) 1946-1949 0
1 2

Amount of archival material

16

16

0

0.12

0.12

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -