Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Jaśle

Archiwum Państwowe w Przemyślu
- brak danych - 1945-1950
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - nie
administracja specjalna - zarząd mieniem, straty wojenne, przesiedlenia - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
spis roboczy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
Units in the collection::
Reference code Title Dates Number of scans
56/7/0/1/1 Akta dotyczące działalności Powiatowego Oddziału (sprawozdania za rok 1945 Referatu Ogólnego, protokoły i sprawozdania z inspekcji, zarządzenia pokontrolne, sprawa rozrachunku dotycząca kosztów repatriacji) 1946-1950 0
56/7/0/2/2 Sprawozdania statystyczne związane z akcją osadnictwa i przesiedleń (zestawienia statystyczne ruchu repatriantów, wykonanie planu przesiedlenia ludności na ziemie odzyskane) 1947-1949 0
56/7/0/3/3 Miesięczne preliminarze budżetowe 1945-1949 0
56/7/0/4/4 Miesięczne sprawozdania statystyczne związane z akcją osadnictwa i przesiedleń (zestawienia ruchu repatriantów i przesiedleńców, wykonanie planu przesiedlenia ludności na ziemie odzyskane, wykazy założonych spółdzielni parcelacyjno-osiedleńczych) 1945-1947 0
56/7/0/5/5 Miesięczne sprawozdania opisowe z działalności społecznej i powiatowej Rady OSP 1946-1948 0
56/7/0/6/6 Sprawozdania opisowe z działalności 1945-1948 0
56/7/0/7/7 Miesięczne sprawozdania opisowe związane z działalnością przesiedleńczą oraz akcją OSP 1949 0
56/7/0/7/8 Akta dotyczące osiedlenia nieruchomości poniemieckich 1945-1948 0
56/7/0/-/9 Wykazy pracowników. Korespondencja dot. przyjmowania i zwalniania pracowników 1945-1946 0
56/7/0/-/10 Korespondencja w sprawie wydawania duplikatów orzeczeń odszkodowawczych 1947 0
56/7/0/-/11 Wykazy osiedlonych w gromadach Desznica, Folusz, Wola Cieklińska, Pielgrzymka, Kłopotnica 1945-1946 0

Amount of archival material

11

8

0

0.06

0.05

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -