Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Krośnie

Archiwum Państwowe w Przemyślu
- brak danych - 1945-1949
- brak danych - 1945 - 1948
1945 - 1949
- brak danych - nie
administracja specjalna - zarząd mieniem, straty wojenne, przesiedlenia - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
56/8/0/1/1 Akta dotyczące działalności (miesięczne sprawozdania opisowe) 1945 0
56/8/0/2.1/2 Sprawozdania z działalności Powiatowego Oddziału (sprawozdania opisowe za rok 1945 poszczególnych referatów, krótki zarys historyczny) 1945-1949 0
56/8/0/2.1/3 Protokoły i sprawozdania z inspekcji, zarządzenia pokontrolne oraz ich wykonanie, kontrole wewnętrzne 1945-1949 0
56/8/0/2.1/4 Akta dotyczące likwidacji (Instrukcja z dnia 20 VII 1947 r. w sprawie postępowania przy likwidacji Państwowego Urzędu Repatriacyjnego oraz pisma Wojewódzkiego Oddziału dot. przygotowań do likwidacji) 1947-1949 0
56/8/0/2.2/5 Sprawozdania statystyczne związane z akcją osadnictwa i przesiedleń (zestawienia statystyczne z ruchu repatriantów, wykonanie planu przesiedlenia ludności, zestawienia wydanych orzeczeń odszkodowawczych i zastępczych dokumentów osobistych) 1947-1949 0
56/8/0/2.3/6 Miesięczne preliminarze budżetowe 1945-1949 0
56/8/0/2.4/7 Miesięczne sprawozdania statystyczne związane z akcją osadnictwa i przesiedleń (zestawienia statystyczne z ruchu repatriantów, wykonanie planu przesiedlenia ludności, zestawienia wydanych orzeczeń odszkodowawczych i zastępczych dokumentów osobistych) 1945-1947 0
56/8/0/2.5/8 Sprawozdawczość opisowa dotycząca osadnictwa i przesiedleń (sprawozdanie opisowe miesięczne i roczne związane z akcją osadnictwa i przesiedleń, plan pracy Powiatowej Rady Społecznej OSP oraz opisowe sprawozdania w zakresie przesiedleń społeczno-parcelacyjnych) 1945-1948 0
56/8/0/2.5/9 Korespondencja dotycząca spraw związanych z osadnictwem i akcją przesiedleń (zarządzenia oraz protokół zdawczo-odbiorczy wraz z załącznikami w sprawie przyjęcia akt osadnictwa rolnego przez Starostwo Powiatowe) 1945-1948 0
56/8/0/2.6/10 Miesięczne sprawozdania opisowe i zestawienia cyfrowe gospodarcze 1945-1947 0
56/8/0/2.7/11 Miesięczne sprawozdania opisowe w zakresie przesiedleń 1949 0
56/8/0/2.7/12 Akta dotyczące osiedlenia nieruchomości miejskich po osobach narodowści niemieckiej (Volksdeutsch) 1945-1948 0
56/8/0/-/13 Akta personalne (angażowanie i zwalnianie pracowników, imienne wykazy zatrudnionych, karty personalne) 1945, 1948 0
56/8/0/-/14 Korespondencja w sprawach repatratriacji 1945-1946 0
56/8/0/-/15 Korespondencja w sprawach repatratriacji 1946 0
1 2

Amount of archival material

12

12

0

0.09

0.09

0.00

Amount of non-archival material

16

0.29

- brak danych -