Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Jarosławiu

Archiwum Państwowe w Przemyślu
- brak danych - 1944-1950
- brak danych - 1944 - 1950
- brak danych - nie
administracja specjalna - zarząd mieniem, straty wojenne, przesiedlenia - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
56/9/0/1.1/1 Akta dotyczące działalności Inspektoratu (jednorazowe sprawozdania opisowe i cyfrowe, wykaz miejscowości dokąd skierowano przesiedleńców) 1944-1945 0
56/9/0/1.1/2 Sprawozdania opisowe i cyfrowe (zestawienia i wykazy dotyczące przesiedleń i osadnictwa, osób zarejestrowanych do przesiedlenia, wykazy zbiorcze repatriantó przybyłych) 1945 0
56/9/0/1.2/3 Akta referatu pracy (sprawozdania opisowe z działalności, raporty szczegółowe oraz sprawozdania wg wzoru 1, 2, 3) 1945 0
56/9/0/1.2/4 Akta dotyczące działalności Punktu Etapowego (pisma w sprawie przydziału środków żywnościowych, instrukcja ogólna nr 2 dotycząca przydziału czynności i organizacji, instrukcja dla lekarza, leczenie szpitalne repatriantów) 1944-1945 0
56/9/0/1.2/5 Sprawozdania z działalności (ogólne, gospodarcze oraz sanitarne) 1945 0
56/9/0/2.1/6 Akta w sprawach organizacji (pisma w sprawie przydziału pracy, protokół zdawczo-odbiorczy dotyczący przekazania spraw osadnictwa rolnego, likwidacja Punktu Etapowego) 1945-1949 0
56/9/0/2.1/7 Protokoły i sprawozdania z inspekcji, zarządzenia pokontrolne, kontrole wewnętrzne [1945] 1946-1949 0
56/9/0/2.1/8 Sprawozdania opisowe z działalności (miesięczne oraz za 1945 rok łącznie z danymi statystycznymi i planem pracy na rok 1948) 1945-1949 0
56/9/0/2.1/9 Pisma w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych oraz związanych z usprawnieniem pracy i pomocy dla repatriantów 1945-1947 0
56/9/0/2.1/10 Miesięczne opisowe sprawozdania gospodarcze, wykazy inwentarza 1948-1950 0
56/9/0/2.1/11 Akta dotyczące przeprowadzonych remontów oraz umowy najmu budynków (programy, kosztorysy, sprawozdania) 1945-1950 0
56/9/0/2.1/12 Korespondencja dotycząca spraw poufnych i tajnych 1946-1950 0
56/9/0/2.1/13 Wytyczne i sprawozdania z akcji oszczędnościowej 1949-1950 0
56/9/0/2.2/14 Sprawozdania statystyczne z wyników akcji osadnictwa i przesiedleń z powiatu jarosławskiego i lubaczowskiego 1947-1950 0
56/9/0/2.3/15 Sprawozdania statystyczne z wyników akcji osadnictwa i przesiedleń z powiatu jarosławskiego i lubaczowskiego 1945-1947 0
1 2 3 4 5 6 7

Amount of archival material

53

53

0

0.60

0.60

0.00

Amount of non-archival material

43

0.70

- brak danych -