Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Przemyślu

Archiwum Państwowe w Przemyślu
Previous archive Next archive
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -

- brak danych -

- brak danych -

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
56/2426/0 Zespół Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu 1973-1991 0
56/2427/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Radawie 1784-1920 0
56/2433/0 Polska Publiczna Szkoła Powszechna w Dobkowicach 1944 0
56/2434/0 Szkoła Powszechna w Boratynie 1916-1946 0
56/2435/0 Szkoła Powszechna w Chłopicach 1891-1946 [1950, 1961-1962] 0
56/2436/0 Odpisy ksiąg metrykalnych parafii archidiecezji lwowskiej i diecezji przemyskiej obrządku rzymskokatolickiego 1818-1866, 1899 4336
56/2437/0 Rejonowy Ośrodek Pracy Partyjnej w Przemyślu 1982-1989 0
56/2438/0 Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Przemyślu 2001-2015 0
56/2441/0 Akta parafii i księgi metrykalne archidiecezji lwowskiej i diecezji przemyskiej obrządku rzymskokatolickiego 1588-1589,1606-1649,1659-1673,1678-1870,1876-1940 0
56/2443/0 Stowarzyszenie Twórczych Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego w Przemyślu 1995-2016 0
56/2446/0 Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Przemyskim Przedsiębiorstwie Robót Drogowych 1992-2006 0
56/2447/0 Związek Zawodowy Pracowników Drogowych R.P. Zarząd Zakładowy Przemyskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Przemyślu 1992-1995 0
56/2448/0 Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Rejonie Dróg Publicznych w Przemyślu 1980-1981 0
56/2449/0 Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Rejonu Dróg Publicznych w Przemyślu 1985-1992 0
56/2450/0 Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Rejonie Dróg Publicznych 1989-1991 0
1 ... 174 175 176 177