Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta ogólne

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1796-1950
- brak danych - 1796 - 1950
- brak danych - tak
- - - - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

0

0

0

0.00

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -