^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Sprawozdania finansowe. Protokoły zdawczo-odbiorcze w związku z likwidacja Liceum]

Archiwum Państwowe w Radomiu
dokumentacja aktowa 12
- brak danych -
1950-1957

1950 - 1957
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
luzy maszynopis rękopis
dobry
- brak danych - - brak danych -
A-4 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -