^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej

Archiwum Państwowe w Radomiu
dokumentacja aktowa 5
- brak danych -
1955-1956

1955 - 1956
polski
- brak danych -
- brak danych - 5
księga rękopis
dobry
196 - brak danych -
A-4 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -