^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga zarządzeń dla Rady Pedagogicznej Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli TPD w Radomiu

Archiwum Państwowe w Radomiu
dokumentacja aktowa 7
- brak danych -
1951-1956

1951 - 1956
polski
- brak danych -
- brak danych - 9
księga rękopis
dobry
- brak danych - - brak danych -
A-4 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -