^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga akt metrykalnych: zapowiedzi małżeństw, urodzeń i zgonów : Grodzisko, Grodzisko Dolne, Grodzisko Górne, Budy Łańcuckie, Chodaczów, Gwizdów, Laszczyny, Majdany, Wólka Grodziska i Zmysłówka

Archiwum Państwowe w Rzeszowie
dokumentacja aktowa 6
- brak danych -
1887-1891

1887 - 1891
polski
- brak danych -
- brak danych - 90
księga rękopis
dobry
- brak danych - - brak danych -
A4 Tak
całkowicie P-5704
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -