Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Tyczyna

Archiwum Państwowe w Rzeszowie
- brak danych - 1655-1944
- brak danych - 1655 - 1944
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
łaciński
niemiecki
inwentarz kartkowy roboczy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
59/255/0/-/1 Urywek opisania granic Tyczyna i sąsiednich wsi XVIII w. 10
59/255/0/-/2 Ogłoszenie ostatecznego terminu wymiany miedzianej monety polskiej 1775 7
59/255/0/-/3 Sądownictwo karne Magistratu miasta Tyczyna [Okólnik w języku łacińskim CK Sądu Apelacyjnego w Lwowie] 1777 7
59/255/0/-/4 Koszta śledztwa Kabickiego z Siedlisk [Prośba Magistratu miasta Tyczyna skierowane do CK Urzędu Cyrkularnego w Rzeszowie] 1785 7
59/255/0/-/5 Rzekomy legay biskupa przemyskiego Betańskiego na szkółkę trywialną w Tyczynie (prośba Urzedu Miejskiego Tyczyńskiego skierowana do CK Urzedu Cyrkularnego Rzeszowskiego o objaśnienie w powyższej sprawie) 1795 7
59/255/0/-/6 Spór Nuty Bliümburga (z magistratum tyczyńskim) 1788 7
59/255/0/-/7 Spór Józefa Mazurkiewicza urzędnika dominium tyczyńskiego z magistratem miasta Tyczyna o zaległą pensję [prośba J. Mazurkiewicza skierowaną do CK Urzedu Cyrkularnego w Rzeszowie] 1788 8
59/255/0/-/8 Spór Teresy Rzepczyńskiej z miastem Tyczynem o "małe błonie" 1845 8
59/255/0/-/9 1. Zaświadczenie z dn. 4.I.1808 r. w sprawie robocizny masta Tyczyna na rzecz dominium. 2.Skarga mieszczan Tyczyńskich do cyrkułu rzeszowskiego z dn. 19.IV.1814 r. o niesłuszne pociąganie ich przez dominium do robót przy budowie mostu. 3. Fragment przywileju Stanisława Pileckiego dla miasta Tyczyna (kopie z XIXw.) 1808-1814 11
59/255/0/-/10 Wykazy do Rady Miejskiej w Tyczynie w 1933 r. (listy kandydatów) 1933-1934 44
59/255/0/-/11 Przepisy targowe dla miasta Tyczyna 1776 6
59/255/0/-/12 Przemanowanie gruntów rustykalnychtyczyńskiech na miejskie własne 1825 7
59/255/0/-/13 Przeniesienie gruntów miasta Tuczyna z rubryki gruntów rustykalnych do rubryki gruntów posiadanych na własność 1822 7
59/255/0/-/14 Podwyzka opłat na fundusz budowy dróg 1817 8
59/255/0/-/15 Dług 8000 reńskich należnych Tyczynowi od właściciela Głogowa Mr. Sweerts v. Spork 1824 7
1 2 3 4

Amount of archival material

59

52

0

0.48

0.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -