Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Metrykalny Izraelicki w Rzeszowie

Archiwum Państwowe w Rzeszowie
Rabinat w Rzeszowie, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Rzeszowie 1842-1942
- brak danych - 1842 - 1942
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
niemiecki
inwentarz drukowany Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
59/533/0/-/1 Karty zgonów 1940 0
59/533/0/-/2 Akta zaślubin 1895-1896 339
59/533/0/-/3 Akta zaślubin 1897 264
59/533/0/-/4 Akta zaślubin 1899-1899 483
59/533/0/-/5 Akta zaślubin 1900-1905 119
59/533/0/-/6 Akta zaślubin 1904 343
59/533/0/-/7 Akta zaślubin 1906 354
59/533/0/-/8 Akta zaślubin 1907 318
59/533/0/-/9 Akta zaślubin 1908 413
59/533/0/-/10 Akta zaślubin 1909 336
59/533/0/-/11 Akta zaślubin 1910 381
59/533/0/-/12 Akta zaślubin 1911 431
59/533/0/-/13 Akta zaślubin 1912 365
59/533/0/-/14 Akta zaślubin 1913 0
59/533/0/-/15 Akta zaślubin 1914-1916 44
59/533/0/-/16 Akta zaślubin 1917 259
59/533/0/-/17 Akta zaślubin 1918 0
59/533/0/-/18 Księga zmarłych tom V Rzeszów 1894-1901 0
59/533/0/-/19 Metryki żydowskie z obszaru wschodniej części Galicji 1894-1909 0
59/533/0/-/21 Akta zaślubin 1919 0
59/533/0/-/22 Akta zaślubin 1920 0
59/533/0/-/23 Akta zaślubin 1921 0
59/533/0/-/24 Akta zaślubin 1922 0
59/533/0/-/25 Akta zaślubin 1923 0
59/533/0/-/26 Akta zaślubin 1924 0
59/533/0/-/27 Akta zaślubin 1925 0
59/533/0/-/28 Akta zaślubin 1926 0
59/533/0/-/29 Akta zaślubin 1927 0
59/533/0/-/30 Akta zaślubin 1928 0
59/533/0/-/31 Akta zaślubin 1929 0
59/533/0/-/32 Akta zaślubin 1930 0
59/533/0/-/33 Akta zaślubin 1931 0
59/533/0/-/34 Akta zaślubin 1932 0
59/533/0/-/35 Akta zaślubin 1933 0
59/533/0/-/36 Akta zaślubin 1934 0
59/533/0/-/37 Akta zaślubin 1935 0
59/533/0/-/38 Akta zaślubin 1936 0
59/533/0/-/39 Akta zaślubin 1937 0
59/533/0/-/40 Akta zaślubin 1938 0
59/533/0/-/41 Akta zaślubin 1939 0
59/533/0/-/45 Wyciągi metrykalne małżeństw 1931-1938 0
59/533/0/-/47 Akta zaślubin 1940 0
59/533/0/-/48 Akta zaślubin 1941 0
59/533/0/-/49 Akta zaślubin 1942 0
59/533/0/-/51 Karty zgonów 1941 0
59/533/0/-/52 Karty zgonów 1942 0
59/533/0/-/54 Wyciągi metrykalne małżeństw byłego Izraelickiego Urzędu Metrykalnego w Rzeszowie 1939-1942 0
59/533/0/-/55 Księgi urodzeń t. II 1866-1876 0
59/533/0/-/56 Księga urodzeń 1876-1879 0
59/533/0/-/57 Księga urodzeń 1880-1888 0
59/533/0/-/58 Księga zgonów 1842-1875 0
59/533/0/-/59 Księga zgonów 1875-1876 0
59/533/0/-/60 Księga zgonów 1877-1883 0
59/533/0/-/61 Księga zgonów 1883-1894 0
59/533/0/-/62 Księga urodzeń 1888-1893 0
59/533/0/-/63 Księga urodzeń 1893-1897 0
59/533/0/-/64 Księga urodzeń 1897-1900 0
59/533/0/-/66 Księga urodzeń 1900-1902 127
59/533/0/-/68 Księga urodzeń 1902-1903 122
59/533/0/-/70 Księga urodzeń 1904-1906 169
59/533/0/-/71 Księga zmarłych 1901-1906 142
59/533/0/-/72 Księga urodzeń 1906-1909 148
59/533/0/-/73 Księga zmarłych tom VII 1907-1909 78
59/533/0/-/74 Księga urodzeń 1909-1910 122
59/533/0/-/75 Księga urodzeń 1911-1912 0
59/533/0/-/76 Księga zmarłych tom VIII 1910-1913 0

Amount of archival material

66

66

0

2.60

2.60

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -