Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Podkomisariat Naczelnej Rady Ludowej w Gdańsku

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
- brak danych - 1918-1920
- brak danych - 1918 - 1920
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
3 XII 1918 r. powołano Naczelną Radę Ludową w Poznaniu. Była reprezentacją Polaków w zaborze pruskim. Jej organem wykonawczym był Komisariat Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu oraz Podkomisariat NRL w Gdańsku, właściwy na terenie prowincji Prusy Zachodnie, Prusy Wschodnie i Pomorze oraz Podkomisariat NRL w Bydgoszczy, właściwy dla obwodu nadnoteckiego. Podkomisariaty koordynowały działalność polskich rad ludowych i reprezentowały ich interesy wobec władz niemieckich. Po podpisaniu traktatu wersalskiego 28 VI 1919 r. podkomisariaty zajmowały się przygotowaniem polskich urzędów i urzędników, zabezpieczeniem interesów majątkowych państwa polskiego, do czasu przejęcia przez Polskę obszarów przyznanych jej na mocy postanowień traktatowych, koordynacją działań polskich delegatów przy władzach i urzędach pruskich. W Podkomisariacie NRL w Gdańsku funkcjonowały wydziały: generalny, szkolny, sądownictwa, techniczny i elektryfikacji oraz oddziały: kolejowy, pocztowy, administracyjny i dział paszportowy. W listopadzie i grudniu 1919 r. większość wydziałów podkomisariatu przeniesiono z Gdańska do Torunia. Stworzyły one podstawy do organizacji polskiej admnistracji państwowej na Pomorzu. 1. Organizacja i działalność polskich rad ludowych na Pomorzu
2. Wykonanie postanowień traktatu pokojowego w Wersalu - przejęcie Pomorza, podział administracyjny
3. Organizacja władz i urzędów polskiej administracji państwowej
4. Konflikty z Grenzschutzem
5. Trudności aprowizacyjne
baza danych IZA,
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Sprawy ogólne 28 1918-1920 0
2 Powiatowe Rady Ludowe 0 0
2.1 Brodnica 5 1918-1920 0
2.2 Chełmno 2 1918-1920 0
2.3 Chojnice 3 1918-1920 0
2.4 Grudziądz 4 1918-1920 0
2.5 Kościerzyna 2 1919-1920 0
2.6 Kwidzyń 1 1919-1919 0
2.7 Lubawa 1 1918-1919 0
2.8 Nowe Miasto 1 1919-1920 0
2.9 Puck 1 1919-1920 0
2.10 Sopot 1 1918-1919 0
2.11 Starogard 2 1918-1920 0
2.12 Świecie 2 1918-1920 0
2.13 Tczew 2 1918-1920 0
2.14 Toruń 3 1918-1920 0
2.15 Tuchola 3 1918-1920 0
2.16 Wąbrzeźno 2 1918-1920 0
2.17 Wejherowo 1 1919-1920 0
2.18 Rada Ludowa na Powiat Złotowski 14 1918-1920 0
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
6/3/0/1/01 Podział powiatów Prus Królewskich na gminy polskie - opracowany podług [Gemeindelexikon] z 1905 r. i 1910 r. 1918-1920 0
6/3/0/1/02 [Układy polsko-niemieckie w sprawie przejęcia Pomorza przez władze polskie i unormowania spraw urzędniczych] 1919-1920 0
6/3/0/1/03 Różne [zestawienie imienne urzędników niemieckich wrogo usposobionych do spraw polskich wg powiatów i urzędów, sprawozdanie z propagandy plebiscytowej w rejencji olsztyńskiej, sprawozdanie z działalności Landesgrenzpolizei Osten Abschnitt Gosslershausen, meldunki o wyjazdach Polaków do Królestwa Polskiego, meldunek o zniszczeniu koszar w Toruniu] 1919 0
6/3/0/1/03a Obsada imienna urzędników w parafii Brzeźno pow. Człuchów oraz w pow. Grudziądz i Tczew 1919 0
6/3/0/1/03b Spis urzędników polskich i niemieckich zatrudnionych w urzędach administracji państwowej woj. pomorskiego 1919-1920 0
6/3/0/1/04 [Prośby o zatrudnienie, sprawy organizacyjne podkomisariatu] 1919 0
6/3/0/1/05 [Prośby o interwencje w procesach politycznych i innych, niemieckich, antypolskich wystąpieniach] 1919 0
6/3/0/1/05a Podręcznik nazw miejscowości w woj. pomorskim, korespondecja dot. kwerendy 1919-1920 0
6/3/0/1/06 Podania o posady 1919 0
6/3/0/1/07 Podania o posady 1919 0
6/3/0/1/07a Podania o posady 1919-1920 0
6/3/0/1/08 Spisy kandydatów na stanowiska urzędnicze 1919 0
6/3/0/1/09 [Sprawy prasowe, informacje do prasy, odezwy, program pracy dla wydziału prasowego] 1919 0
6/3/0/1/10 [Sprawy gospodarcze] 1919 0
6/3/0/1/11 Wywozy 1919 0
1 2 3 4 5 6

Amount of archival material

117

117

0

1.17

1.17

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -