Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rejencja w Bydgoszczy

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
- brak danych - 1939-1945
Regierung Bromberg 1939 - 1945
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Na czele rejencji stał prezes. Rejencje tworzyły cztery Wydziały: I - Spraw Ogólnych i Wewnętrznych, II - Wychowania i Oświaty, III - Gospodarki, IV -Rolnictwa i Domen. W skład rejencji wchodziły, niestanowiące wydziałów, wyższy urząd ubezpieczeń i wyższa kasa rejencyjna. Do ustawowych zadań rejencji należała realizacja wytycznych namiestnika prowincji w zakresie administracji. 1. Sprawy policyjne (45 j.a.): wysiedlenia Polaków, konfiskata mienia polskiego, osiedlenia Niemców, jeńcy wojenni, nastroje społeczne, osoby zaginione, rewizje, akta urzędów polskich, organizacja gmin
2. Niemiecka Lista Narodowa (133 j.a.): zarządzenia, posiedzenia komisji i Oddziału Okręgowego DVL, wykazy osób, odwołania i decyzje, skreślenia z niemieckiej listy narodowej
3. Dokumentacja techniczna (12 j.a.): miasteczka w powiecie wyrzyskim
4. Kartografika (6 j.a.): mapa regencji, powiatu toruńskiego, kolejki bydgoskiej i wyrzyskiej
baza danych IZA,
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
6/5/0/1/001 Sprawy organizacyjne Rejencji 1941-1944 0
6/5/0/1/002 Wycinki z Reichsgessetzblatt i Reichsministerialblatt 1941-1942 0
6/5/0/2/003 [Odpis odezwy Alberta Forstera] 1942 0
6/5/0/2/004 [Terminy posiedzeń urzędu okręgowego DVL [Bezirkstelle] i wykazy osób, których odwołania mają być przedmiotem obrad] 1941 0
6/5/0/2/005 [Terminy posiedzeń urzędu okręgowego DVL [Bezirkstelle] i wykazy osób, których odwołania mają być przedmiotem obrad] 1942 0
6/5/0/2/006 [Terminy posiedzeń urzędu okręgowego DVL [Bezirkstelle] i wykazy osób, których odwołania mają być przedmiotem obrad miesiąc-I -VII] 1943 0
6/5/0/2/007 [Terminy posiedzeń urzędu okręgowego DVL [Bezirkstelle] i wykazy osób, których odwołania mają być przedmiotem obrad. miesiąc VIII-XII] 1943 0
6/5/0/2/008 [Terminy posiedzeń urzędu okręgowego DVL [Bezirkstelle] i wykazy osób, których odwołania mają być przedmiotem obrad] 1944 0
6/5/0/2/009 [Wnioski i korespondencja w sprawach obywatelstwa i przyjęcia na niemiecką listę narodowościową dot. osób mieszkających w dn. 1.12.39 w Bydgoszczy A-B] 1940-1944 0
6/5/0/2/010 [Wnioski i korespondencja w sprawach obywatelstwa i przyjęcie na niemiecką listę narodowościową dot. osób mieszkających w dn. 1.12.39. w Bydgoszczy C-G] 1940-1944 0
6/5/0/2/011 [Wnioski i korespondencja w sprawach obywatelstwa i przyjęcie na niemiecką listę narodowościową dot. osób mieszkających w dn. 1.12.39 w Bydgoszczy H-J] 1940-1944 0
6/5/0/2/012 [Wnioski i korespondencja w sprawach obywatelstwa i przyjęcia na niemiecką listę narodowościową dot. osób mieszkających w dn. 1.12.39. w Bydgoszczy K] 1940-1944 0
6/5/0/2/013 [Wnioski i korespondencja w sprawach obywatelstwa i przyjęcie na niemiecką listę narodowościową dot. osób mieszkających w dn. 1.12.39. w Bydgoszczy L-M] 1940-1944 0
6/5/0/2/014 [Wnioski i korespondencja w sprawach obywatelstwa i przyjęcie na niemiecką listę narodowościową dot. osób mieszkających w dn. 1.12.39. w Bydgoszczy N-Q] 1940-1944 0
6/5/0/2/015 [Wnioski i korespondencja w sprawach obywatelstwa i przyjęcie na niemiecką listę narodowościową dot. osób mieszkających w dn. 1.12.39. w Bydgoszczy R] 1940-1944 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Amount of archival material

199

199

0

3.46

3.46

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -