Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
Previous archive Next archive
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -

- brak danych -

- brak danych -

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
6/398/0 Akta metrykalne ewangelicko-unijnej gminy wyznaniowej w Kcyni, pow. Szubin 1819-1941 1876
6/399/0 Akta metrykalne ewangelicko-unijnej gminy wyznaniowej w Koronowie, pow. Bydgoszcz 1809-1869 2306
6/402/0 Akta metrykalne ewangelicko-unijnej gminy wyznaniowej w Łabiszynie, pow. Szubin 1782-1882 6090
6/405/0 Akta metrykalne ewangelicko-unijnej gminy wyznaniowej w Nowej Wsi Wielkiej, pow. Bydgoszcz 1861-1874 0
6/411/0 Akta metrykalne ewangelicko-unijnej gminy wyznaniowej w Nowem, pow. Świecie 1823-1874 1965
6/413/0 Akta metrykalne ewangelicko-unijna gminy wyznaniowej w Tucholi 1790-1830 40
6/414/0 Akta metrykalne ewangelicko-unijnej gminy wyznaniowej w Solcu Kujawskim, pow. Bydgoszcz 1834-1874 110
6/415/0 Akta metrykalne ewangelicko-unijnej gminy wyznaniowej w Sicienku, pow. Bydgoszcz 1856-1874 0
6/416/0 Akta metrykalne ewangelicko-unijnej gminy wyznaniowej w Świeciu 1857-1874 405
6/417/0 Akta metrykalne ewangelicko-unijnej gminy wyznaniowej w Serocku, pow. Świecie 1816-1874 772
6/420/0 Akta metrykalne ewangelicko-unijnej gminy wyznaniowej w Szubinie 1821-1874 1265
6/1604/0 Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Żołędowie, pow. Bydgoszcz 1839-1874 311
6/1612/0 Urząd Stanu Cywilnego Orzełek, pow. Złotów 1874-1911 652
6/1616/0 Urząd Stanu Cywilnego Brusy, pow. Chojnice 1874-1911 162
6/1641/0 Urząd Stanu Cywilnego Ostrowite, pow. Świecie 1874-1910 538
1 2 3 4 5