Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Prywatne Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne w Zagórzu

Archiwum Państwowe w Rzeszowie Oddział w Sanoku
- brak danych - 1945-1947
- brak danych - 1945 - 1947
- brak danych - tak
instytucje nauki i oświaty - szkoły średnie polski
spis roboczy Yes - brak danych -
- brak danych - W skład zespołu wchodzą katalogi klasowe, protokoły ukończenia gimnazjum, duplikaty świadectw - brak danych -

Amount of archival material

5

0

0

0.10

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -