Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zarząd Państwowych Nieruchomości Ziemskich Administrator Zespołu Izdebki

Archiwum Państwowe w Rzeszowie Oddział w Sanoku
- brak danych - 1945-1950
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - rolnictwo i leśnictwo polski
spis roboczy Yes - brak danych -
- brak danych - W skład zespołu wchodzą sumariusze dóbr, opisy inwentaryzacyjne przejmowanych obszarów ziemskich, raporty gospodarcze, plany gospodarcze, bilanse - brak danych -

Amount of archival material

21

0

0

0.23

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -