Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Ogólnokształcąca Szkoła Żeńska Stopnia Podstawowego i Liceum w Sanoku

Archiwum Państwowe w Rzeszowie Oddział w Sanoku
- brak danych - 1948-1950
- brak danych - 1948 - 1950
- brak danych - tak
instytucje nauki i oświaty - szkoły średnie polski
spis roboczy Yes - brak danych -
- brak danych - W skład zespołu wchodzą protokoły Rady Pedagogicznej, katalogi okresowe, wtórniki świadectw dojrzałości - brak danych -

Amount of archival material

9

0

0

0.16

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -