Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Gincz I.A. komornik przy Zjeździe Sędziów Pokoju I Okręgu Guberni Siedleckiej

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - 1891-1909
- brak danych - 1891 - 1909
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - komornicy rosyjski
spis roboczy Yes 732 j.a.
- brak danych - Akta egzekucji należności dłużnych, podziałów spadków, spisy inwentarza, wprowadzenia w posiadanie nieruchomości w 2009r sporządzono spis akt zespołu

Amount of archival material

732

0

0

1.11

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -