Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wróblewski O.P. komornik przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - 1900-1908
- brak danych - 1905 - 1908
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - komornicy rosyjski
spis zdawczo-odbiorczy No 14 j.a. ( nab. 136/64)
spis roboczy Yes 15 j.a., nab.136/64, nab. 4168/10
- brak danych - Akta egzekucji należności dłużnych, podziałów spadków, spisy inwentarza, wprowadzenia w posiadanie nieruchomości - brak danych -
Units in the collection::
Reference code Title Dates Number of scans
62/14/0/-/1 [Akta w sprawie egzekucji od Mikołaja Smoleńskiego 500 rubli z % i kosztami na rzecz Ajzyka Gelbarda ] 1905 - 1905 0
62/14/0/-/2 [Akta w sprawie egzekucji od Grzegorza Weldlunera 400 rubli z % i kosztami na rzecz Ajzyka Gelbarda ] 1905 - 1905 0
62/14/0/-/3 [Akta w sprawie egzekucji od Chawy i Moszka Zakonów 1069 rb z % i kosztami na rzecz Domu Bankierskiego S.B. Minc.] 1906 - 1906 0
62/14/0/-/4 [Akta w sprawie egzekucji od Domu Handlowego Ludwik Piekarski i Spółka 311 rb 51 kop. z % i kosztami na rzecz Jana Jakubowskiego] 1906 - 1906 0
62/14/0/-/5 [Akta w sprawie egzekucji od Szmula Cukra 355 rb 90 kop. z % i kosztami na rzecz Rosyjskiego Towarzystwa Akcyjnego "Parowóz"] 1906 - 1906 0
62/14/0/-/6 [Akta w sprawie egzekucji od Rajnholda von Breverna 1200 rb z % i kosztami na rzecz Chaima Fajgenbauma ] 1906 - 1906 0
62/14/0/-/7 [Akta w sprawie egzekucji od Berka Kagana 1200rb z % i kosztami na rzecz Dawida Salomona Rzendowskiego ] 1906 - 1906 0
62/14/0/-/8 [Akta w sprawie egzekucji od Jankiela i Rywki małż. Pirowicz 1368 rb 4 kop. na rzecz Joska Frydmana ] 1907 - 1907 0
62/14/0/-/9 [Akta w sprawie egzekucji od Aleksandra Tichonowskiego i księcia Aleksego Czawsobadze 600 rb z % i kosztami na rzecz Dawida Kimela. ] 1907 - 1907 0
62/14/0/-/10 [Akta w sprawie egzekucji od Franciszka Siewczyńskiego 3000 rb z % i kosztami na rzecz Jana Woźnickiego.] 1907 - 1907 0
62/14/0/-/11 [Akta w sprawie egzekucji od Mendla Liweranta 200 rb kosztów na rzecz Moszka Chaima Lewina.] 1907 - 1907 0
62/14/0/-/12 [Akta w sprawie egzekucji od Jankiela Lubelskiego 600 rb z % i kosztami na rzecz Jankiela Fridmana] 1907 - 1907 0
62/14/0/-/13 [Akta w sprawie egzekucji od Augusta Wiechowskiego 45 rb z kosztami na rzecz Fiszela Zonszejna, Lewiego Grinberga i Chai Ruchli Kamiennej] 1908 - 1908 0
62/14/0/-/14 [Akta w sprawie egzekucji od Chaima Lejzora Anglitera 2000 rb z % i kosztami na rzecz Joska Brody.] 1908 - 1908 0
62/14/0/-/15 [Akta o wyjęcie z depozytu Sądu Okręgowego w Siedlcach 505 rubli ze sprawy Srula Gutgelda z Julianem Rymkiewiczem .] 1900 - 1904 0

Amount of archival material

15

0

0

0.05

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -