^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta urodzin, małżeństw, zgonów

Archiwum Państwowe w Siedlcach
dokumentacja aktowa 14
- brak danych -
1839-1839
data not found polski
- brak danych -
- brak danych - 29
księga - brak danych -
dobry
- brak danych - 71
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
mikrofilm 319083
Number of scans per page
1 2 3

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -