^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta urodzin, małżeństw, zgonów

Archiwum Państwowe w Siedlcach
dokumentacja aktowa 4
- brak danych -
1829-1829
data not found polski
- brak danych -
- brak danych - 19
księga - brak danych -
dobry
92 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
mikrofilm 319073
Number of scans per page
1 2 3

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -