Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Grębkowie powiat Węgrów

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - 1826-1914
- brak danych - 1826 - 1914
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 75 j.a. T.9
spis zdawczo-odbiorczy Yes 13 j.a.nab. 3099, 3435, 3667/07, 3883, 3906/09, 4103/10, 4258/11, 4625 i 4724/13, 4827/14
Nazwa zespołu umowna. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Grębkowie, siedziba- Grębków. W 1827 r. parafia należała do dekanatu siennickiego obejmowała miejscowości: Cierpieta, Grebków, Groszki, Jabłonna, Leśna Góra, Ogródek, Sinołęka, Stary Dwór, Stawiska, Suchoduł, Trzcianka, Trzebucza, Zalesie, Żarnówka, w 1883r parafia należała do dekanatu węgrowskiego obejmowała miejscowości: Grębków, Cierpięta, Jabłonna, Kazimierzów, Kózki, Leśnogóra, Ogródek, Podsusze, Polków-Sagały, Sinołęka, Stary Dwór, Stawiska, Suchodół, Trzcianka Nowa, Trzcianka Stara, Trzebucza, Kolonia Ziomaki, Ulaski, Żarnówka. W 1747 r. wybudowano drewniany kościółek, który stał do roku 1902. W latach 1898-1902 ks. Ludwik Michał Mystkowski, proboszcz grębkowski wybudował murowany kościół pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła. Fundatorami tego kościoła byli małżonkowie Eleonora i Stanisław Brogowiczowie, właściciele dóbr Trzebucza. 10 sierpnia 1902 roku świątynia została konsekrowana przez bp Franciszka Jaczewskiego. Na mocy art.. 69 konstytucji z 1807r wprowadzony został w Księstwie Warszawskim Kodeks Napoleona, a wraz z nim urzędy i księgi stanu cywilnego. Dekret Króla Saskiego Fryderyka Augusta z 23.02. 1809r. regulował sposób prowadzenia akt stanu cywilnego (Dz PKW nr 9/10 art.. 1-12). W zasadzie księgi mieli prowadzić świeccy urzędnicy, w praktyce obowiązki te powierzono duchownym. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Postanowienie Rady Administracyjnej z 3.11. 1825 Dodatek do rozdz. IV Dz. P. KP T.10) w 1825r akta stanu cywilnego złączono z księgami kościelnymi. Proboszcz parafii był jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego. Przepisy szczegółowo regulowały sposób prowadzenia ksiąg, ich kontroli (2 egz. protokółu sprawdzenia akt). Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów z jednego roku lub unikatów, gdzie zapisywano jeden rodzaj zdarzeń (tylko urodzenia, tylko małżeństwa, tylko zgonu) w jednej księdze z kilku lat aż do wyczerpania kart. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi w miejscu tworzenia. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu oraz władze sądowe. Rada Państwa 04.06.1901r zwolniła sędziów pokoju z tego obowiązku (Zb. Pr i Rozp. Nr 67 poz.1346). Postanowieniem księcia namiestnika z 3.11. 1825r do spisywania aktów stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich wyznaczeni zostali burmistrzowie lub ich zastępcy. 24.06.1836 ukazało się prawo o małżeństwie (DzP KP T.18), które skutki cywilne zawarcia aktu oddawało sądom cywilnym,ograniczało swobodę wyznania dzieci z małżeństw mieszanych - katolików z prawosławnymi (musiały przyjąć prawosławie). (od 1847r odstępstwo od prawosławia karano jako przestepstwo.) Początkowo księgi prowadzono w języku polskim, od 1.01. 1868r na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w języku rosyjskim. W okresie XX-lecia Kościół Rzymskokatolicki opierał się na Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917r. Dekretem z 25.09.1945r wprowadzona została od 1.01. 1946r świecka rejestracja stanu cywilnego wykonywana przez świeckie urzędy stanu cywilnego (Dz.U. Nr 48 poz. 272 Prawo o aktach stanu cywilnego i 273 Przepisy wprowadzające prawo o aktach stanu cywilnego). Rozporzadzenie Ministra Administracji Publicznej i Sprawiedliwości z 24.11. 1945r w sprawie wykonywania prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów wprowadzajacych to prawo (Dz.U. Nr 54 poz. 304) regulowało sposób funkcjonowania USC. Bibliografia: Prawo cywilne obowiązujace w guberniach Królestwa Polskiego T. I Petersburg 1875. Zbiór przepisów prawnych w sprawach rejestracji stanu cywilnego wydanych po odzyskaniu niepodległości państwowej Warszawa 1931opr. J. Litwin, A. Rżewski Cz.1Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1826-1865 sygn. 1-40 (40j.a.), Cz.2 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1866-1879 sygn. 41-54 (14 j.a.), Cz.3 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1880-1900 sygn. 55-75 (21 j.a.), Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1901- 1914 sygn. 76-89 Zmikrofilmowane księgi UMZ z lat 1826-1865 nr mikr. 319070-319109

Amount of archival material

89

75

0

1.47

1.26

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -