Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Stanisławowie powiat Mińsk Mazowiecki

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - 1826-1836, 1885-1913
- brak danych - 1826 - 1836
1885 - 1913
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 38 j.a. T. 7
spis zdawczo-odbiorczy Yes 28 j.a. (2988/02., 3204/04, 3428/05, 3830/08, 4337/11, 5198/16
Nazwa zespołu umowna. W aktach występują wpisy dotyczące mieszkańców miejscowości: Czarna, Dębe Wielkie, Dobre, Łęka, Miedzyleś, Poświętne, Pustelnik, Ręczaje, Rudzienko, Stanisławów, Wólka Wybraniecka. Na mocy art.. 69 konstytucji z 1807r wprowadzony został w Księstwie Warszawskim Kodeks Napoleona, a wraz z nim urzędy i księgi stanu cywilnego. Dekret Fryderyka Augusta z 23. 02.1809r regulował sposób prowadzenia akta stanu cywilnego (Dz PKW nr 9/10 art.. 1-12). W zasadzie księgi mieli prowadzić świeccy urzędnicy, w praktyce obowiązki te powierzono duchownym. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Dz. P. KP T.10) w 1825r akta stanu cywilnego złączono z księgami kościelnymi. Proboszcz parafii był jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego, postanowieniem księcia namiestnika z 3.11. 1825r do spisywania aktów stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich wyznaczeni zostali burmistrzowie lub ich zastępcy. Dla Żydów obowiązywały dodatkowe postanowienia Rady Administracyjnej z 7.09.1830r wg którego rabini powinni wpisywać po odbyciu obrządku religijnego, informacje do akt stanu cywilnego. Żydzi często nie wywiązywali się z obowiązku sporządzenia akt w ciągu 8 dni od narodzin dziecka. Akt małżeństwa osób wyznania niechrześcijańskiego spisywano w urzędzie tuż po ceromonii zaślubin , w obecności zaślubionych, rabina, 2 świadków. Kontrole powierzono urzędnikom cywilnym. 24.06.1836 ukazało się prawo o małżeństwie (DzP KP T.18), które skutki cywilne zawarcia aktu oddawało sądom cywilnym. Wobec osób wyznania mojżeszowego wydano wiele dodatkowych przepisów np.. O zapowiedziach (KRS iOPZ 29.12.1825, 26.03.1827, 14.07.1827), o zaprowadzeniu okręgów dozorów bożniczych (RA- 7.09.1830 DzP T. XIII s.147), o prowadzeniu ksiąg wyznań niechrześcijańskich (KU -24.10.1869, 15.01. 1871). Początkowo księgi prowadzono w języku polskim, od 1.01. 1868r na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w języku rosyjskim. Dekretem z 25.09.1945r wprowadzona została od 1.01. 1946r świecka rejestracja stanu cywilnego wykonywana przez świeckie urzędy stanu cywilnego.
Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów z jednego roku lub unikatów, gdzie zapisywano jeden rodzaj zdarzeń (tylko urodzenia, tylko małżeństwa, tylko zgonu) w jednej księdze z kilku lat aż do wyczerpania kart. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi w miejscu tworzenia. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez urzędnika sprawowały władze sądowe (do 1901r).
Stanisławów osada miejska, od 1523 r. miasteczko na prawie chełmińskim, przyciągał jako ośrodek handlu Żydów. W 1827r na 983 mieszk., było 203 Żydów. B.d. O gminie żydowskiej
cz. 1 [8 j.a 0,08 mb] Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1829, 1830-1832, 1834-1836 sygn. 1-8
Cz. 2 brak
cz. 3 [30 j.a. 0,29 mb) Akta UMZ 1885-1900 sygn. 9-24 ( 16j.a.), Alegata 1885-1900 sygn. 25-38 (14j.a.)
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1913 sygn. 39-51, dokumenty do akt małżeństw 1898-1899, 1901-1913 sygn. 52-66
Zmikrofilmowane księgi UMZ z lat 1826-1832, 1834-1836, nr mikr.304539-304546

Amount of archival material

66

38

0

0.72

0.37

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -