Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Dokumenty z XVII i XVIII w. - zbiór

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1601-1738
- brak danych - 1601 - 1667
1666 - 1666
1679 - 1679
1734 - 1738
- brak danych - tak
zbiory i kolekcje - - polski
łaciński
inne pomoce No protokół przekazania
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
- brak danych - 1. Wyciągi z przywilejów i lustracji dóbr wigierskich - księga, 1667, 1677, 1 j.a.
2. Zbiór pokwitowań za opłaty kwarciane starosty augustowskiego Stanisława Szaniawskiego, 1734, 1738, 4 j.a.
3. Wyrok Sądu Zamkowego w Tykocinie, 1666, 1 j.a.
4. Przywileje Jerzego i Bogusława Radziwiłłów dane Mateuszom Gawianowskim ojcowi i synowi nieruchomości Buchta i Stejderyszki w majątku Święto Jeziory, 1601, 1666, 2 j.a.
- brak danych -
Units in the collection::
Reference code Title Dates Number of scans
63/1/0/-/1 Wyciągi z przywilejów i lustracji dóbr wigierskich 1667-1679 0
63/1/0/-/2 Pokwitowanie za uiszczoną opłatę kwarcianą starosty augustowskiego Stanisława Szaniawskiego 1734, 15 X 0
63/1/0/-/3 Pokwitowanie za uiszczoną opłatę kwarcianą starosty augustowskiego Stanisława Szaniawskiego 1735, 15 X 0
63/1/0/-/4 Pokwitowanie za uiszczoną opłatę kwarcianą starosty augustowskiego Stanisława Szaniawskiego 1736, 18 X 0
63/1/0/-/5 Pokwitowanie za uiszczoną opłatę kwarcianą starosty augustowskiego Stanisława Szaniawskiego 1738, 29 X 0
63/1/0/-/6 Wyrok Sądu Zamkowego Tykocińskiego w osobie pana dominialnego hrabiego Jana Klemensa Branickiego, marszałka nadwornego koronnego, starostę sądeckiego i stopnickiego, w sprawie między Szpitalem Ubogich w Tykocinie, reprezentowanym przez jego prokuratora Kazimierza Wnorowskiego, a żydami tykocińskimi Lewkiem Synchaszewiczem i Moskiem Kusielowiczem, o nieruchomości w Tykocinie 1666, 24 V 0
63/1/0/-/7 Przywilej Jerzego Radziwiłła, kasztelana trockiego, starosty mozyrskiego, nadający Mateuszowi Gawianowskiemu na prawach dziedzicznych ziemię o powierzchni 15 mórg z osadą Buchta z dóbr Święto Jeziory, z obowiązkiem stawiania konia po kozacku oraz podległością sądową 1601, 20 III 0
63/1/0/-/8 Przywilej Bogusława Radziwiłła, koniuszego litewskiego i generalnego gubernatora Prus Książęcych, dany Mateuszowi Gawianowskiemu synowi potwierdzający nadanie dokonane 20 marca 1601 roku przez Jerzego Radziwiłła Mateuszowi Gawianowskiemu oraz rozszerzający je o nadanie sąsiedniej wsi Stejderyszki, na prawach dziedzicznych, z majątku Święto Jeziory. Zwolnił także Mateusza Gawianowskiego syna i jego spadkobierców od obowiązku stawiania konia po kozacku oraz z podległości sądowej 1666, 27 V 0

Amount of archival material

8

8

0

0.02

0.02

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -