Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wyciągi z przywilejów i lustracji dóbr wigierskich

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1667, 1679
- brak danych - 1667 - 1667
1679 - 1679
- brak danych - data not found
instytucje wyznaniowe - - - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

1

1

0

0.00

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -