Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Powiatowy Sejneński do Spraw Powinności Wojskowych

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1914-1917
Sejnskoe Uezdnoe po Voinskoj Povinnosti Prisutstvie 1914 - 1917
- brak danych - tak
administracja specjalna - wojsko i obrona narodowa, obrona cywilna rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Ustawa z 1 (13) stycznia 1874 r. zlikwidowała dotychczasowy system poboru wojskowego, a w jego miejsce powołała nowy w postaci gubernialnych i powiatowych urzędów do spraw powinności wojskowej. Urząd Powiatowy Augustowski do Spraw Powinności Wojskowych działał na obszarze tego powiatu, a do jego obowiązków mależało przede wszystkim organizowanie i przeprowadzanie poborów, rozpatrywanie i roztrzyganie spraw dotyczących poboru, a poza tym opieka nad rodzinami żołnierzy, udzielanie zapomóg weteranom niezdolnym do służby.
Na czele urzędów stali naczelnicy powiatów, a ponadto w jego skład wchodzili: zastępca naczelnika powiatu do spraw wojskowo-policyjnych, komisarz do spraw włościańskich, dwóch miejscowych obywateli wyznaczonych przez gubernatora na okres 3 lat, wójt gminy lub burmitrz miasta, z którego pochodzili poborowi, lekarz powiatowy i lekarz wojskowy. Obsługę kancelaryjną wykonywały zarządy powiatowe.
W okresie I wojny światowej Urząd Powiatowy Augustowski do Spraw Powinności Wojskowych ewakuowano i do 1918 r. działał w głębi Rosji w Riazaniu.
Sprawy osobowe, 1914-1917, 1 j.a.
Spisy podlegających poborowi do wojska z gmin: Berżniki, Metele, Mirosław, Sereje, Święto Jeziory, 1914-1917 r., 10 j.a.
Spisy uzupełniające poborowych, którzy otrzymali odroczenia, 1914 r., 2 j.a.
- brak danych -
Units in the collection::
Reference code Title Dates Number of scans
63/10/0/-/1 O naznaĉenii titularnogo sevetnika Mejsnera sekretarjom Prisutstvija 1914-1917 0
63/10/0/-/2 Prizyvnoj spisok Berznickoj Gminy 1915-1915 0
63/10/0/-/3 Prizyvnoj spisok Metelskoj Gminy II prizyvnogo uĉastka 1915-1915 0
63/10/0/-/4 Prizyvnoj spisok Miroslavskoj Gminy II prizyvnogo uĉastka Sejnaskago Uêzda 1915-1915 0
63/10/0/-/5 Prizyvnoj spisok Miroslavskoj Gminy II prizyvnogo uĉastka Sejnaskago Uêzda t. II 1915-1915 0
63/10/0/-/6 Prizyvnoj spisok Obŝĉestva Aviżance /gmina Sereje/ 1915-1915 0
63/10/0/-/7 Prizyvnoj spisok Gminy Seree II prizyvango uĉastka Sejnskago Uêzda 1915-1915 0
63/10/0/-/8 Prizyvnoj spisok Obŝĉestva Aleksevizna /gmina Święto Jeziory/ t. I 1914-1914 0
63/10/0/-/9 Prizyvnoj spisok Obŝĉestva Aleksevizna /gmina Święto Jeziory/ 1915-1915 0
63/10/0/-/10 Prizyvnoj spisok Gminy Święto Jeziory II prizyvnago Uĉastka 1914-1914 0
63/10/0/-/11 Prizyvnoj spisok Śr. Jeziorskoj gminy II-go prizyvnago uĉastka Sejnskago Uêzda 1915-1915 0
63/10/0/-/12 Dopolnitelnyj spisok lica, vynuvŝim żerebîi v uĉastkê pri predŝestvovavŝich prizyvach i poluĉivŝim otsrocku do predstojaŝĉago prizyva, I-go prizyvnago uĉastka Sejnskago Uêzda Suvalskoj guberni 1914-1914 0
63/10/0/-/13 Dopolnitelnyj spisok lica, vynuvŝim żerebîi v uĉastkê pri predŝestvovavŝich prizyvach i poluĉivŝim otsrocku do predstojaŝĉago prizyva, II-go prizyvnago uĉastka Sejnskago Uêzda Suvalskoj guberni 1914-1914 0

Amount of archival material

13

13

0

0.20

0.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -