Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Powiatowy Sejneński do Spraw Powinności Wojskowych

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1914-1917
Sejnskoe Uezdnoe po Voinskoj Povinnosti Prisutstvie 1914 - 1917
- brak danych - tak
administracja specjalna - wojsko i obrona narodowa, obrona cywilna rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Ustawa z 1 (13) stycznia 1874 r. zlikwidowała dotychczasowy system poboru wojskowego, a w jego miejsce powołała nowy w postaci gubernialnych i powiatowych urzędów do spraw powinności wojskowej. Urząd Powiatowy Augustowski do Spraw Powinności Wojskowych działał na obszarze tego powiatu, a do jego obowiązków mależało przede wszystkim organizowanie i przeprowadzanie poborów, rozpatrywanie i roztrzyganie spraw dotyczących poboru, a poza tym opieka nad rodzinami żołnierzy, udzielanie zapomóg weteranom niezdolnym do służby.
Na czele urzędów stali naczelnicy powiatów, a ponadto w jego skład wchodzili: zastępca naczelnika powiatu do spraw wojskowo-policyjnych, komisarz do spraw włościańskich, dwóch miejscowych obywateli wyznaczonych przez gubernatora na okres 3 lat, wójt gminy lub burmitrz miasta, z którego pochodzili poborowi, lekarz powiatowy i lekarz wojskowy. Obsługę kancelaryjną wykonywały zarządy powiatowe.
W okresie I wojny światowej Urząd Powiatowy Augustowski do Spraw Powinności Wojskowych ewakuowano i do 1918 r. działał w głębi Rosji w Riazaniu.
Sprawy osobowe, 1914-1917, 1 j.a.
Spisy podlegających poborowi do wojska z gmin: Berżniki, Metele, Mirosław, Sereje, Święto Jeziory, 1914-1917 r., 10 j.a.
Spisy uzupełniające poborowych, którzy otrzymali odroczenia, 1914 r., 2 j.a.
- brak danych -

Amount of archival material

13

13

0

0.20

0.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -