Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Powiatowy Suwalski do Spraw Powinności Wojskowych

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1883-1918
Suvalkskoe Uezdnoe po Voinskoj Povinnosti Prisutstvie 1883 - 1918
- brak danych - tak
administracja specjalna - wojsko i obrona narodowa, obrona cywilna rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Ustawa z 1 (13) stycznia 1874 r. zlikwidowała dotychczasowy system poboru wojskowego, a w jego miejsce powołała nowy w postaci gubernialnych i powiatowych urzędów do spraw powinności wojskowej. Urząd Powiatowy Augustowski do Spraw Powinności Wojskowych działał na obszarze tego powiatu, a do jego obowiązków mależało przede wszystkim organizowanie i przeprowadzanie poborów, rozpatrywanie i roztrzyganie spraw dotyczących poboru, a poza tym opieka nad rodzinami żołnierzy, udzielanie zapomóg weteranom niezdolnym do służby.
Na czele urzędów stali naczelnicy powiatów, a ponadto w jego skład wchodzili: zastępca naczelnika powiatu do spraw wojskowo-policyjnych, komisarz do spraw włościańskich, dwóch miejscowych obywateli wyznaczonych przez gubernatora na okres 3 lat, wójt gminy lub burmitrz miasta, z którego pochodzili poborowi, lekarz powiatowy i lekarz wojskowy. Obsługę kancelaryjną wykonywały zarządy powiatowe.
W okresie I wojny światowej Urząd Powiatowy Augustowski do Spraw Powinności Wojskowych ewakuowano i do 1918 r. działał w głębi Rosji w Riazaniu.
Spisy osób zaliczonych do pospolitego ruszenia, 1883-1918, 12 j.a.
Spisy podlegających poborowi, odroczenia, uchylający się od służby wojskowej, przeniesienia poborowych, 1914-1918, 53 j.a.
Udzielanie zapomóg żołnierzom i ich rodzinom, 1913-1918, 38 j.a.
Rozporządzenia, okólniki, korespondencja (w tym w sprawach poboru, zwolnień i pomocy), sprawy finansowe, 1914-1918, 37 j.a.
Pobór i mobilizacja przed i po wybuchu I wojny światowej, 1914-1917, 5 j.a.
Spisy zwolnionych ze służby i zmarłych żołnierzy, 1914-1918, 4 j.a.
Ochotnicy i wolontariusze - wstąpienia do wojska, 1914-1918, 4 j.a.
Dostawa koni i uprzęży przy mobilizacji i rekwizycja samochodów, 1913-1914, 4 j.a.
Sprawy osobowe, 1914, 1 j.a.
Dzienniki kancelaryjne, 1915-1917, 2 j.a.
- brak danych -

Amount of archival material

160

160

0

1.50

1.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -