^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Księga akt małżeństw parafii rzymskokatolickiej w Augustowie z lat 1898-1908]

Archiwum Państwowe w Suwałkach
dokumentacja aktowa 6
- brak danych -
1898-1908

1898 - 1908
rosyjski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga rękopis
- brak danych -
503 - brak danych -
250x375 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4
...
15 16 17 18 19
...
32 33 34 35

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -