Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zarząd Powiatowy Sejneński

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1867-1917
Sejnskoe Uezdnoe Upravlenie 1867 - 1917
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zarządy powiatowe, w tym Zarząd Powiatowy Sejneński, zostały powołane przez przepisy ustawy o zarządzie gubernialnym i powiatowym z dn. 31.12.1866 r., na bazie działających dotąd urzędów naczelników powiatów. Zarządem powiatowym kierował naczelnik powiatu, odpowiadający przed gubernatorem i rządem gubernialnym. Miał on do swej dyspozycji dwóch pomocników. Biuro zarządu powiatowego składało się z 3 wydziałów: ogólnego - kierowanego przez sekretarza, administracyjno-gospodarczego - kierowanego przez pomocnika naczelnika powiatu, wojskowo-policyjnego - kierowanego przez drugiego pomocnika naczelnika powiatu, pełniącego zarazem funkcję naczelnika straży ziemskiej. Poza ogólnym, wydziały dzieliły się jeszcze na referaty. Wydział administracyjno-gospodarczy dzielił się na referaty: miejski, finansowy i ubezpieczeniowy. Wydział wojskowo-policyjny dzielił się na referaty: policyjny, lekarski, paszportowy, wojskowy. Ten ostatni w 1874 r. przekształcono w samodzielny powiatowy urząd wojskowy. Naczelnik powiatu miał dużą samodzielność w swych decyzjach, jednak część spraw załatwiano na kolegialnie. W skład Zarządu powiatowego wchodzili: naczelnik, dwaj pomocnicy, lekarz, inżynier powiatowy. Dwaj ostatni mieli prawo głosu jedynie w sprawach leżących w ich kompetencjach. W posiedzeniach zarządu powiatowego mogli uczestniczyć także inni specjaliści mający umocowanie formalne (weterynarz powiatowy, radcy ubezpieczeniowi, członkowie komitetów drogowych itp.). Zarząd Powiatowy Sejneński został w czasie I wojny ewakuowany i funkcjonował w głębi Rosji do 1918 r. Zachowany fragmentarycznie, zawiera po kilka teczek z każdego z wydziałów.
Wydział ogólny:
sprawy osobowe, dziennik korespondencyjne, 1910-1917 r., 6 j.a.
Wydział administracyjno-gospodarczy:
teczki dotyczące cen na materiały budowlane i robociznę, utrzymanie dróg, podatki w mieście Sejnach, sprawy sanitarne - epidemii, dzienniki korespondencyjne, 1888-1914 r., 7 j.a.
Wydział wojskowo-policyjny:
nadzór policyjny, korespondencja dotycząca działalności straży ziemskiej, sprawy kancelaryjne, 1867-1917 r., 8 j.a.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/3/0/-/1 O službe Sejnskago Uězdnago Vraĉa Michaila Ignatoviĉa Zelenko 1910-1917 0
63/3/0/-/2 /O wykroczeniach służbowych pracowników gminnych i sołtysów/ 1910-1912 0
63/3/0/-/3 O službe vr. i d. Sekretarja Sejnskago Uězdnago Upravlenîja Ivana Ŝmidta 1912-1912 0
63/3/0/-/4 O službe Sejnaskago Uězdnago Naĉalnika, Ŝtatskago Sovětnika Michalovskago 1912-1916 0
63/3/0/-/5 O vyborě dolžnostnych lic gminnych upravlenîj v 1914 god 1913-1915 0
63/3/0/-/6 Żurnal vchodjaŝĉich bumag Sejnskago Uězdnago Upravlenîja po Obŝĉemu Otdělenîju 1914-1914 0
63/3/0/-/7 /O informacyjnych cenach na materiały budowlane i siłę roboczą w Suwałkach w powiatach guberni suwalskiej/ 1907-1910 0
63/3/0/-/8 O soderzanîi dorog v uězdě v nadlezaŝĉej inspravnosti 1913-1914 0
63/3/0/-/9 O sostavlenîi rospisn. gor. Sejn na 1914 god 1913-1913 0
63/3/0/-/10 O sostavlenîi raskladok na vzyskanie podatej i sborov po gor. Sejnam na 1914 god. 1913-1914 0
63/3/0/-/11 Ob epidemiĉeskich boleznajach na ljudjach v Sejnskom Uězdě za 1914 god. 1914-1914 0
63/3/0/-/12 Żurnal vchodjaŝĉim i ischodjaŝĉim bumagam Sejnskago Uězdnago Inzener-Architektora 1888-1901[1902] 0
63/3/0/-/13 Ischodjaŝĉij żurnal Sejnskago Uězdnago Upravlenîja 1914-1914 0
63/3/0/-/14 Kontrolnaja kniga vzyskivaemych transportnych izderżek za peresylki Sudebnych arestantov iz Sejnskago Uězdnago Upravlenîja 1896-1896 0
63/3/0/-/15 /O licach podlezaŝĉich rozysku po dělam poltiĉeskim i lic, za koimi nadlezit uĉredit něglasnyj nadzor policii/ 1900-1900 0
1 2

Amount of archival material

21

21

0

0.25

0.25

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -