Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Suwalskiego

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1864-1914
Komissar po Krest'janskim Delam Suvalkskogo Uezda 1864 - 1914
- brak danych - tak
administracja specjalna - gospodarka przestrzenna, rolnictwo i leśnictwo rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Komisarze do spraw włościańskich działali na podstawie ukazu o urządzeniu włościan z 2 marca 1864 r. W 1864 r. z północnej części powiatu augustowskiego w postaci 9 gmin wiejskich utworzono rewir działania Komisarza Suwalskiego Rejonu do Spraw Włościańskich (nazwa tego urzędu odbiegała od nazw pozostałych urzędów komisarzy z obszaru guberni augustowskiej). W 1865 r. zmieniono nazwę tego urzędu na Komisarz 9-go Rewiru Suwalskiej Komisji do Spraw Włościańskich. Istotną dla tego urzędu datą był rok 1867 r., kiedy to w rezultacie ogólnej reformy administracyjnej Królestwa Polskiego, powołano gubernię suwalską oraz w jego ramach powiat suwalski. Odtąd obszarem działania komisarza był cały powiat, a urząd otrzymał nazwę: Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Suwalskiego. Obszar powiatu składał się wówczas z 14 gmin i 5 miast; w późniejszych latach ilość gmin i miast wchodzących w skład powiatu zmieniała się wraz z degradacją 3 miast do roli osad oraz zmianami przynależności gmin. Komisarz podlegał początkowo Centralnej Komisji Augustowskiej do Spraw Włościańskich, z siedzibą w Suwałkach, obejmującej obszar guberni augustowskiej, następnie od 1865 r. Suwalskiej Komisji do Spraw Włościańskich, a od 1871 r. Urzędowi Gubernialnemu Suwalskiemu do Spraw Włościańskich. Komisarz był urzędem jednoosobowym i wchodził w skład właściwej Komisji, następnie Urzędu szczebla gubernialnego na prawach członka. W okresie realizacji reformy rolnej komisarz powiatowy miał prawo wydawania decyzji w I instancji w sprawach rozstrzygania sporów w kwestii uwłaszczenia lub wyłączenia spod uwłaszczenia, odbieranie i podział pustek, separacje osad chłopskich od folwarków, zwrot nieprawie zlikwidowanych serwitutów itp. Ponadto w licznej grupie spraw miał obowiązek wysuwania umotywowanych wniosków, rozpatrywanych przez Komisję, Urząd na szczeblu gubernialnym. Na komisarzu ciążył też obowiązek sprawdzania projektów likwidacyjnych i tabel nadawczych, a w przypadku dóbr skarbowych - sporządzanie tabel nadawczych. W okresie po realizacji reformy uwłaszczeniowej do obowiązków komisarza należało przede wszystkim rozstrzyganie sporów związanych z reformą, a także nadzór nad funkcjonowaniem samorządu gminnego. Komisarz miał do dyspozycji jednego urzędnika - sekretarza. W 1915 r. urząd został ewakuowany do Riazania, a zlikwidowany w 1918 r. Zespół zawiera cenne źródła do dziejów społeczno-gospodarczych wsi pouwłaszczeniowej, a w szczególności: realizacja reformy uwłaszczeniowej 1864 r., zmiany chłopskiego stanu posiadania po 1871 r., konflikty wewnątrz wsi na tle podziałów rodzinnych, likwidacja serwitutów, prawa do połowów w jeziorach i rzekach, dostępu do pastwisk w lasach skarbowych, funkcjonowanie samorządu gminnego, działalność gminnych kas zapomogowo-pożyczkowych.
Struktura zespołu:
1. Generalia, 1864-1912, 40 j.a.
2. Akta specjalia w układzie alfabetycznym gminami, a w ramach gmin wsiami. Gminy: Andrzejewo, Czostków, Filipów, Huta, Jeleniewo, Kadaryszki, Koniecbór, Kuków, Maćków, Pawłówka, Przerośl, Sejwy, Wiżajny, Wólka, Zaboryszki, z lat 1864-1914, 87 j.a.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/6/0/-/1 Cirkuljary Vremennoj Kommisîi /do Spraw Włościańskich dla Guberni Królestwa Polskiego/ za 1876 god. 1876 0
63/6/0/-/2 Dêlo . . . o dostavlenîi Kommisîi svêdênîi po 13 voprosam neobchodimym k sostavlenîju obŝĉej otĉetnoj vêdomosti. 1865 0
63/6/0/-/3 Dêlo . . . ob otĉetnosti Kommisara. 1867 0
63/6/0/-/4 /Sprawozdania miesięczne z działalności Komisarza za 1868 rok/. 1868 - 1869 0
63/6/0/-/5 Dêlo . . . ob otĉetnosti Kommisara za 1870 god. 1869 0
63/6/0/-/6 /Materiały do sprawozdania za 1871 rok. Funkcjonowanie samorządu gminnego, kas pożyczkowo - oszczędnościowych, poprawianie tabel likwidacyjnych i nadawczych i nadzielenie bezrolnych/. 1872 0
63/6/0/-/7 /Materiały do sprawozdania za 1872 rok. Funkcjonowanie samorządu gminnego i kas pożyczkowo - oszczędnościowych, poprawianie tabel likwidacyjnych i nadawczych, nadzielenie bezrolnych, spory serwitutowe, zestawienie ostatnich tabel nadawczych/. 1872 - 1873 0
63/6/0/-/8 Dêlo . . . o godovom otĉetê za 1876 god. /Funkcjonowanie samorządu gminnego, kas pożyczkowo - oszczędnościowych, poprawianie tabel likwidacyjnych i nadawczych, spory serwitutowe nadzielenie bezrolnych i sprzedaż ziemi chłopskiej/. 1876 - 1877 0
63/6/0/-/9 /Materiały do sprawozdania za 1878 rok. Funkcjonowanie samorządu gminnego, określanie rodzaju i wielkości serwitutów, poprawianie tabel nadawczych i likwidacyjnych, poświadczanie umów dobrowolnych między właścicielami ziemskimi a chłopami/. 1878 - 1879 0
63/6/0/-/10 Dêlo . . . o godovom otĉetê za 1880 god. /Funkcjonowanie samorządu gminnego, kas pożyczkowo - oszczędnościowych, poprawianie tabel likwidacyjnych i nadawczych, spory serwitutowe i gruntowe/. 1880 0
63/6/0/-/11 /Materiały do rocznych sprawozdań za lata 1897, 1898. Wysokość zbioru podatkowego na utrzymanie władz gminnych i in. działalności gminnych kas pożyczkowo - oszczędnościowych/. 1898 - 1899 0
63/6/0/-/12 /Materiały do rocznych sprawozdania za 1902 rok. Funkcjonowanie samorządu gminnego, kas pożyczkowo - oszczędnościowych, poprawianie tabel nadawczych i likwidacyjnych, spory gruntowe, poświadczanie umów dobrowolnych/. 1903 0
63/6/0/-/13 Dêlo . . . Materîaly dlja godonago otĉeta za 1904 g. /Liczba ludności w gminach, wysokość zbioru podatkowego na utrzymanie władz gminnych i in., działalność gminnych kas pożyczkowo - oszczędnościowych/. 1905 0
63/6/0/-/14 /Materiały do sprawozdania za 1911 rok. Działalność kas pożyczkowo - zapomogowych, liczba ludności w gminach, wysokość zbioru na utrzymanie władz i instytucji gminnych, postęp prac nad poświadczaniem umów dobrowolnych i in./ 1911 - 1912 0
63/6/0/-/15 Dêlo . . . o meẑevych rabotach i o otnosjaŝĉichsja k nim rasporjaženîjach. 1864 - 1873 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Amount of archival material

127

127

0

3.30

3.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -