Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Naczelnik Wojskowy Powiatu Augustowskiego

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1904-1917
Avgustovskij Uezdnyj Voinskij Načalnik 1904 - 1917
- brak danych - tak
administracja specjalna - wojsko i obrona narodowa, obrona cywilna rosyjski
inwentarz książkowy Yes inwentarz wspólny (grupa zespołów) z zesp. Nr 8
Naczelników wojskowych w powiatach Królestwa polskiego powołano w 1867 r. Naczelnik Wojskowy Powiatu Augustowskiego był jednym z czterech takich urzędów w guberni suwalskiej. Do jego kompetencji należał nadzór nad pełniącymi służbę wojskowąod chwili wcielenia do jednostki do momentu wykreślenia z rezerwy. Podlegał Okręgowej Radzie Wojennej i Sztabowi Okręgu w Wilnie. Do pomocy biurowej miał kancelistów. W czasie I wojny światowej urząd ewakuowano w głąb Rosji i tam kontynuował działalność do 1917 r. Akta dotyczą głównie spraw ewidencji i ruchu mężczyzn zobowiązanych do służby wojskowej (szeregowych i oficerów, pobowych i zapasowych), w formie wykazów i korespondencji. Układ i zawartość poszczególnych grup jest następująca:
1. Wydział liniowy: imienne wykazy wojskowych wg stopni, 1914 r., 1 j.a.
2. Wydział uzupełnień: zarządzenia, wykazy rezerwistów, korespondencja, 1904-1914 r., 13 j.a.
2. Wydział gospodarczy: wykazy przychodów i rozchodów finansowych, korespondencja, 1906-1917, 6 j.a.
- brak danych -

Amount of archival material

20

20

0

0.30

0.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -