Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Naczelnik Wojskowy Powiatu Suwalskiego

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1889-1892
Suvalkskij Uezdnyj Voinskij Načalnik 1889 - 1892
- brak danych - tak
administracja specjalna - wojsko i obrona narodowa, obrona cywilna rosyjski
inwentarz książkowy Yes inwentarz wspólny (grupa zespołów) z zesp. Nr 7
Naczelników wojskowych w powiatach Królestwa polskiego powołano w 1867 r. Naczelnik Wojskowy Powiatu Suwalskiego był jednym z czterech takich urzędów w guberni suwalskiej. Do jego kompetencji należał nadzór nad pełniącymi służbę wojskowąod chwili wcielenia do jednostki do momentu wykreślenia z rezerwy. Podlegał Okręgowej Radzie Wojennej i Sztabowi Okręgu w Wilnie. Do pomocy biurowej miał kancelistów. Urząd uległ likwidacji w czasie I wojny światowej. Zachowana teczka zawiera wykazy imienne żołnierzy pospolitego ruszenia oraz raporty miesięczne z lat 1889-1892. - brak danych -

Amount of archival material

1

1

0

0.01

0.01

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -