Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Suwałkach

Archiwum Państwowe w Suwałkach
Previous archive Next archive
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -

- brak danych -

- brak danych -

List of archive's collections

Lista nie zawiera wszystkich zespołów z zasobu Archiwum. Pełna lista dostępna na stronach internetowych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
63/789/0 Spuścizna fotograficzna Leona Sójkowskiego 1963-1990 0
63/788/0 Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia Komitet Oddziału w Suwałkach 1975-2016 0
63/787/0 Akta komisji wyborczych z wyborów Prezydenta RP przeprowadzonych 20 czerwca 2010 r. 2010 0
63/786/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Podżylinach 1928-1935 0
63/785/0 Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące w Augustowie 1946-1984 0
63/784/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Smolnikach 1919-1929 0
63/783/0 Urząd Miejski w Suwałkach 2014 0
63/782/0 Wyższa Szkoła Służby Społecznej im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Suwałkach 1993-2009 0
63/781/0 Akta komisji wyborczych z wyborów do organów samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. 0
63/780/0 Staroobrzędowa Gmina Wyznaniowa w Suwałkach 1923-1945 0
63/779/0 Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy - Górników Zarząd Okręgowy w Suwałkach 0
63/778/0 Powiatowy Związek Gminnych Spóldzielni "Samopomoc Chłopska" w Augustowie 1945-1972 0
63/777/0 Akta komisji wyborczych z wyborów do organów samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 listopada oraz w dniach 5 i 19 grudnia 2010 r. 1993-2011 0
63/776/0 Technikum Ekonomiczne w Suwałkach, fotografie - zbiór 1960-1970 0
63/775/0 Komenda Obwodu Drużyn Harcerskich Ziemi Suwalskiej 1919-1921 0
1 2 3 ... 58 59