Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Suwałkach

Archiwum Państwowe w Suwałkach
Previous archive Next archive
- brak danych - 5437.0
- brak danych - 14
6203 1097

W Archiwum obowiązuje struktura organizacyjna określona w § 9 Statutu Archiwum, w skład której wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:
1) Oddział Ewidencji, Informacji, Opracowania, Zabezpieczania i Udostępniania Zasobu\;
w skład Oddziału wchodzą:
- Stanowisko ds. Ewidencji i Informacji,
- Stanowisko ds. Opracowania Zasobu,
- Stanowisko do Spraw Kwerend,
- Pracownia Naukowa,
- Pracownia Reprografii i Konserwacji\;
- w ramach Oddziału funkcjonuje Biblioteka,
2) Stanowisko ds. Nadzoru nad Narastającym Zasobem Archiwalnym,
3) Stanowisko ds. Przechowywania Dokumentacji,
4) Archiwum zakładowe,
5) Dział Księgowości i Administracji.
2. Ponadto w skład Archiwum wchodzi oddział zamiejscowy w Ełku noszący nazwę: Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku.

Pierwsze archiwum o charakterze historycznym na Suwalszczyźnie, Archiwum Państwowe w Suwałkach, rozpoczęło działalność w 1921 r. Zgromadziło archiwalia pozostałe po administracji ogólnej i specjalnej guberni suwalskiej różnych szczebli. Po wstępnym uporządkowaniu i selekcji zasób jego został w całości w 1926 r. przewieziony do Archiwum Państwowego w Grodnie, natomiast archiwum suwalskie przestało istnieć.
W czasie II wojny światowej część materiałów archiwalnych dotyczących Suwalszczyzny została wywieziona przez Niemców do Staatsarchiv Königsberg. Po zakończeniu wojny materiały te znalazły się w różnych archiwach ZSRR, m. in. w Grodnie, Moskwie, Leningradzie (Petersburgu), Gorkim, Kownie, Wilnie. Archiwalia XIX-wieczne skupione zostały w większości w ówczesnym Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Republiki Litewskiej ZSRR, obecnie (Lietuvos valstybes istorijos archyvas). Stosunkowo niewielka ich część została przekazana w ramach tzw. "rewindykacji" Polsce. Miały dokąd wrócić, bowiem w 1954 roku zostało powołane, a od 1955 r. faktycznie rozpoczęło działalność, Powiatowe Archiwum Państwowe w Suwałkach, podlegające Wojewódzkiemu Archiwum Państwowemu w Białymstoku. W 1965 r. Powiatowe Archiwum Państwowe w Suwałkach zostało przemianowane na Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział Terenowy w Suwałkach. Duże zmiany zaszły w 1976 r. W związku z reformą administracyjną i utworzeniem województwa suwalskiego zostało przekształcone w Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Suwałkach. Podporządkowano jemu jako oddział działające dotąd równolegle Powiatowe Archiwum Państwowe Ełku. W 1983 roku uległa zmianie nazwa na obecną - Archiwum Państwowe w Suwałkach.

List of archive's collections

List does not contain all collections from the Archive's resources. Full list is available at the website of The Head Office of State Archives

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
63/163/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Sejnach 1808-1911 21944
63/164/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Serejach 1808-1913 16407
63/165/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Suwałkach 1808-1911 34985
63/166/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Święto Jeziorach 1808-1912 13449
63/167/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Wigrach 1808-1910 11702
63/168/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Wiejsiejach 1808-1913 11548
63/169/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Wiżajnach 1808-1905 10385
63/170/0 Akta stanu cywilnego parafii prawosławnej w Suwałkach 1843-1911 2285
63/171/0 Akta stanu cywilnego parafii jednowierców w Karolinie 1844-1850 222
63/172/0 Akta stanu cywilnego parafii jednowierców w Pokrowsku 1846-1909 5916
63/173/0 Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego gminy Berżniki 1840-1875 120
63/174/0 Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego gminy Czostków 1837-1872 13
63/176/0 Akta stanu cywilnego parafii filipońskiej w Głębokim Rowie 1864-1875 80
63/179/0 Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego gminy Hołny Wolmera 1837-1874 59
63/180/0 Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego gminy Krasnohruda 1844-1866 256
1 2 3 4 5