Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Suwałkach

Archiwum Państwowe w Suwałkach
Previous archive Next archive
- brak danych - 5437.0
- brak danych - 14
6203 1097

W Archiwum obowiązuje struktura organizacyjna określona w § 9 Statutu Archiwum, w skład której wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:
1) Oddział Ewidencji, Informacji, Opracowania, Zabezpieczania i Udostępniania Zasobu\;
w skład Oddziału wchodzą:
- Stanowisko ds. Ewidencji i Informacji,
- Stanowisko ds. Opracowania Zasobu,
- Stanowisko do Spraw Kwerend,
- Pracownia Naukowa,
- Pracownia Reprografii i Konserwacji\;
- w ramach Oddziału funkcjonuje Biblioteka,
2) Stanowisko ds. Nadzoru nad Narastającym Zasobem Archiwalnym,
3) Stanowisko ds. Przechowywania Dokumentacji,
4) Archiwum zakładowe,
5) Dział Księgowości i Administracji.
2. Ponadto w skład Archiwum wchodzi oddział zamiejscowy w Ełku noszący nazwę: Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku.

Pierwsze archiwum o charakterze historycznym na Suwalszczyźnie, Archiwum Państwowe w Suwałkach, rozpoczęło działalność w 1921 r. Zgromadziło archiwalia pozostałe po administracji ogólnej i specjalnej guberni suwalskiej różnych szczebli. Po wstępnym uporządkowaniu i selekcji zasób jego został w całości w 1926 r. przewieziony do Archiwum Państwowego w Grodnie, natomiast archiwum suwalskie przestało istnieć.
W czasie II wojny światowej część materiałów archiwalnych dotyczących Suwalszczyzny została wywieziona przez Niemców do Staatsarchiv Königsberg. Po zakończeniu wojny materiały te znalazły się w różnych archiwach ZSRR, m. in. w Grodnie, Moskwie, Leningradzie (Petersburgu), Gorkim, Kownie, Wilnie. Archiwalia XIX-wieczne skupione zostały w większości w ówczesnym Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Republiki Litewskiej ZSRR, obecnie (Lietuvos valstybes istorijos archyvas). Stosunkowo niewielka ich część została przekazana w ramach tzw. "rewindykacji" Polsce. Miały dokąd wrócić, bowiem w 1954 roku zostało powołane, a od 1955 r. faktycznie rozpoczęło działalność, Powiatowe Archiwum Państwowe w Suwałkach, podlegające Wojewódzkiemu Archiwum Państwowemu w Białymstoku. W 1965 r. Powiatowe Archiwum Państwowe w Suwałkach zostało przemianowane na Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział Terenowy w Suwałkach. Duże zmiany zaszły w 1976 r. W związku z reformą administracyjną i utworzeniem województwa suwalskiego zostało przekształcone w Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Suwałkach. Podporządkowano jemu jako oddział działające dotąd równolegle Powiatowe Archiwum Państwowe Ełku. W 1983 roku uległa zmianie nazwa na obecną - Archiwum Państwowe w Suwałkach.

List of archive's collections

List does not contain all collections from the Archive's resources. Full list is available at the website of The Head Office of State Archives

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
63/181/0 Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego gminy Krasnopol 1866-1874 178
63/182/0 Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego gminy Kuków 1837-1865 313
63/183/0 Akta stanu cywilnego parafii filipońskiej w Pogorzelcu 1826-1874 98
63/184/0 Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego gminy Pokrowsk 1853-1874 324
63/185/0 Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego gminy Sejwy 1840-1874 602
63/186/0 Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego miasta Suwałki 1849-1874 137
63/187/0 Akta stanu cywilnego parafii filipońskiej w Szejpiszkach 1837-1849 10
63/188/0 Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego okręgu Wiejsieje 1846-1874 661
63/189/0 Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego okręgu Wigry 1869-1874 124
63/190/0 Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego gminy Zaboryszki 1838-1874 578
63/191/0 Akta stanu cywilnego parafii ewangelicko-augsburskiej w Chmielówce 1827-1840 220
63/192/0 Akta stanu cywilnego parafii ewangelicko-augsburskiej w Serejach 1826-1875 1279
63/193/0 Akta stanu cywilnego parafii ewangelicko-augsburskiej w Sejnach 1844-1911 1820
63/194/0 Akta stanu cywilnego parafii ewangelicko-augsburskiej w Suwałkach 1839-1910 7798
63/195/0 Akta stanu cywilnego parafii ewangelicko-augsburskiej w Wiżajnach 1844-1907 7446
1 2 3 4 5