Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Suwałkach

Archiwum Państwowe w Suwałkach
Previous archive Next archive
- brak danych - 5437.0
- brak danych - 14
6203 1097

W Archiwum obowiązuje struktura organizacyjna określona w § 9 Statutu Archiwum, w skład której wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:
1) Oddział Ewidencji, Informacji, Opracowania, Zabezpieczania i Udostępniania Zasobu\;
w skład Oddziału wchodzą:
- Stanowisko ds. Ewidencji i Informacji,
- Stanowisko ds. Opracowania Zasobu,
- Stanowisko do Spraw Kwerend,
- Pracownia Naukowa,
- Pracownia Reprografii i Konserwacji\;
- w ramach Oddziału funkcjonuje Biblioteka,
2) Stanowisko ds. Nadzoru nad Narastającym Zasobem Archiwalnym,
3) Stanowisko ds. Przechowywania Dokumentacji,
4) Archiwum zakładowe,
5) Dział Księgowości i Administracji.
2. Ponadto w skład Archiwum wchodzi oddział zamiejscowy w Ełku noszący nazwę: Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku.

Pierwsze archiwum o charakterze historycznym na Suwalszczyźnie, Archiwum Państwowe w Suwałkach, rozpoczęło działalność w 1921 r. Zgromadziło archiwalia pozostałe po administracji ogólnej i specjalnej guberni suwalskiej różnych szczebli. Po wstępnym uporządkowaniu i selekcji zasób jego został w całości w 1926 r. przewieziony do Archiwum Państwowego w Grodnie, natomiast archiwum suwalskie przestało istnieć.
W czasie II wojny światowej część materiałów archiwalnych dotyczących Suwalszczyzny została wywieziona przez Niemców do Staatsarchiv Königsberg. Po zakończeniu wojny materiały te znalazły się w różnych archiwach ZSRR, m. in. w Grodnie, Moskwie, Leningradzie (Petersburgu), Gorkim, Kownie, Wilnie. Archiwalia XIX-wieczne skupione zostały w większości w ówczesnym Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Republiki Litewskiej ZSRR, obecnie (Lietuvos valstybes istorijos archyvas). Stosunkowo niewielka ich część została przekazana w ramach tzw. "rewindykacji" Polsce. Miały dokąd wrócić, bowiem w 1954 roku zostało powołane, a od 1955 r. faktycznie rozpoczęło działalność, Powiatowe Archiwum Państwowe w Suwałkach, podlegające Wojewódzkiemu Archiwum Państwowemu w Białymstoku. W 1965 r. Powiatowe Archiwum Państwowe w Suwałkach zostało przemianowane na Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział Terenowy w Suwałkach. Duże zmiany zaszły w 1976 r. W związku z reformą administracyjną i utworzeniem województwa suwalskiego zostało przekształcone w Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Suwałkach. Podporządkowano jemu jako oddział działające dotąd równolegle Powiatowe Archiwum Państwowe Ełku. W 1983 roku uległa zmianie nazwa na obecną - Archiwum Państwowe w Suwałkach.

List of archive's collections

Lista nie zawiera wszystkich zespołów z zasobu Archiwum. Pełna lista dostępna na stronach internetowych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
63/181/0 Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego gminy Krasnopol 1866-1874 178
63/182/0 Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego gminy Kuków 1837-1865 313
63/183/0 Akta stanu cywilnego parafii filipońskiej w Pogorzelcu 1826-1874 98
63/184/0 Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego gminy Pokrowsk 1853-1874 324
63/185/0 Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego gminy Sejwy 1840-1874 602
63/186/0 Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego miasta Suwałki 1849-1874 137
63/187/0 Akta stanu cywilnego parafii filipońskiej w Szejpiszkach 1837-1849 10
63/188/0 Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego okręgu Wiejsieje 1846-1874 661
63/189/0 Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego okręgu Wigry 1869-1874 124
63/190/0 Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego gminy Zaboryszki 1838-1874 578
63/191/0 Akta stanu cywilnego parafii ewangelicko-augsburskiej w Chmielówce 1827-1840 220
63/192/0 Akta stanu cywilnego parafii ewangelicko-augsburskiej w Serejach 1826-1875 1279
63/193/0 Akta stanu cywilnego parafii ewangelicko-augsburskiej w Sejnach 1844-1911 1820
63/194/0 Akta stanu cywilnego parafii ewangelicko-augsburskiej w Suwałkach 1839-1910 7798
63/195/0 Akta stanu cywilnego parafii ewangelicko-augsburskiej w Wiżajnach 1844-1907 7446
1 2 3 4 5