Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Orłowo

Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku
- brak danych - 1875-1906
Standesamt Orlowen 1875 - 1876
1879 - 1906
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
Urząd Stanu Cywilnego Orłowo powstał 1 października 1874 na mocy prawa króla pruskiego Wilhelma z dnia 9 marca 1874 roku o urzędowym poświadczeniu stanu (urodzenia, zgony) i formy zawarcia związku małżeńskiego (Gesetz-Sammlung S. 95) i rozporządzenia nadprezydenta prowincji Prusy z 7 września 1874 roku, regulującego powstanie urzędów stanu cywilnego na terenie powiatu Giżycko i nominację urzędników stanu cywilnego oraz ich zastępców (Dodatek Nadzwyczajny do Dziennika Urzędowego Królewskiej Rejencji w Gąbinie Nr 37). księgi urodzeń z lat 1880-1906, księgi małżeństw z lat 1875-1905, księgi zgonów z lat 1880-1906 - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
64/289/0/-/1 Heiraths-Neben-Register des Preussischen Standes-Amtes Orlowen Kreis Loetzen 1875 22
64/289/0/-/2 Heiraths-Neben-Register des Preussischen Standes-Amtes Orlowen Kreis Loetzen 1876 26
64/289/0/-/3 Heiraths-Neben-Register des Preussischen Standes-Amtes Orlowen Kreis Loetzen 1879 33
64/289/0/-/4 Geburts-Neben-Register des Preussischen Standes-Amtes Orlowen Kreis Loetzen für das Jahr 1880 1880 58
64/289/0/-/5 Heiraths-Neben-Register des Preussischen Standes-Amtes Orlowen Kreis Loetzen für das Jahr 1880 1880 20
64/289/0/-/6 Sterbe-Neben-Register des Preussischen Standes-Amtes Orlowen Kreis Loetzen für das Jahr 1880 1880 33
64/289/0/-/7 Geburts-Neben-Register des Preussischen Standes-Amtes Orlowen Kreis Loetzen für das Jahr 1881 1881 47
64/289/0/-/8 Sterbe-Neben-Register des Preussischen Standes-Amtes Orlowen Kreis Loetzen für das Jahr 1881 1881 42
64/289/0/-/9 Geburts-Neben-Register des Preussischen Standes-Amtes Orlowen Kreis Loetzen für das Jahr 1882 1882 64
64/289/0/-/10 Heiraths-Neben-Register des Preussischen Standes-Amtes [Orlowen] Kreis [Loetzen] für das Jahr 1882 1882 25
64/289/0/-/11 Sterbe-Neben-Register des Preussischen Standes-Amtes [Orlowen] Kreis [Loetzen] für das Jahr 1882 1882 48
64/289/0/-/12 Geburts-Neben-Register des Preussischen Standes-Amtes Orlowen Kreis Loetzen für das Jahr 1883 1883 51
64/289/0/-/13 Sterbe-Neben-Register des Preussischen Standes-Amtes Orlowen Kreis Loetzen für das Jahr 1883 1883 45
64/289/0/-/14 Geburts-Neben-Register des Preussischen Standes-Amtes Orlowen Kreis Loetzen für das Jahr 1884 1884 57
64/289/0/-/15 Heiraths-Neben-Register des Preussischen Standes-Amtes Orlowen Kreis Loetzen für das Jahr 1884 1884 20
1 2 3 4 5 6

Amount of archival material

76

76

0

0.80

0.80

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -