Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Biała Piska

Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku
- brak danych - 1875-1913
Standesamt Bialla 1875 - 1913
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
Urząd Stanu Cywilnego Biała Piska powstał 1 października 1874 na mocy prawa króla pruskiego Wilhelma z dnia 9 marca 1874 roku o urzędowym poświadczeniu stanu (urodzenia, zgony) i formy zawarcia związku małżeńskiego (Gesetz-Sammlung S. 95) i rozporządzenia nadprezydenta prowincji Prusy z 7 września 1874 roku, regulującego powstanie urzędów stanu cywilnego na terenie powiatu Pisz i nominację urzędników stanu cywilnego oraz ich zastępców (Dodatek Nadzwyczajny do Dziennika Urzędowego Królewskiej Rejencji w Gąbinie Nr 37). księgi urodzeń z lat 1875-1913, księgi małżeństw z lat 1878-1913, księgi zgonów z lat 1876-1912 - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
64/293/0/-/1 (Haupt) - Geburts-Register des Königlich Preussischen Standes-Amtes Stadt Bialla Kreis Johannisburg 1875 0
64/293/0/-/2 Geburts-Haupt-Register des Königlich Preussischen Standes-Amtes Bialla Kreis Johannisburg 1876 0
64/293/0/-/3 Sterbe-Haupt-Register des Königlich Preussischen Standes-Amtes Bialla Kreis Johannisburg 1876 0
64/293/0/-/4 Geburts-Haupt-Register des Königlich Preussischen Standes-Amtes Bialla Kreis Johannisburg 1877 0
64/293/0/-/5 Sterbe-Haupt-Register des Königlich Preussischen Standes-Amtes Bialla Kreis Johannisburg 1877 0
64/293/0/-/6 Geburts-Haupt-Register des Königlich Preussischen Standes-Amtes Bialla Kreis Johannisburg 1878 0
64/293/0/-/7 Heiraths-Haupt-Register des Königlich Preussischen Standes-Amtes Bialla Kreis Johannisburg 1878 0
64/293/0/-/8 Sterbe-Haupt-Register des Königlich Preussischen Standes-Amtes Bialla Kreis Johannisburg 1878 0
64/293/0/-/9 Geburts-Haupt-Register des Königlich Preussischen Standes-Amtes Bialla Kreis Johannisburg 1879 0
64/293/0/-/10 [Sterbe-Haupt-Register des Königlich Preussischen Standes-Amtes Bialla Kreis Johannisburg] 1879 0
64/293/0/-/11 Heiraths-Haupt-Register des Königlich Preussischen Standes-Amtes Bialla Kreis Johannisburg 1880,1889 33
64/293/0/-/12 Sterbe-Haupt-Register des Königlich Preussischen Standes-Amtes Bialla Kreis Johannisburg 1880 39
64/293/0/-/13 [Sterbe-Haupt-Register des Königlich Preussischen Standes-Amtes Bialla Kreis Johannisburg] 1881,1882 70
64/293/0/-/14 [Geburts-Haupt-Register des Königlich Preussischen Standes-Amtes Bialla Kreis Johannisburg] 1883 23
64/293/0/-/15 Heiraths-Haupt-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Bialla Kreis Johannisburg 1883 25
1 2 3 4 5

Amount of archival material

66

66

0

0.83

0.83

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -