^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Historische Nachricht von Amt Colbatz.

Archiwum Państwowe w Szczecinie
dokumentacja aktowa 14
- brak danych -
1732-1733

1732 - 1733
niemiecki
- brak danych -
- brak danych - Rep. 12 b, Tit. II, Nr. 14
poszyt rękopis
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

Kołbacz -
Kolbatz -

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

domena w Kołbaczu -
historia domeny -

Javascript support needed to browse indexes